Projecte Transformador dels Equipaments Públics Sant Climent 2030, Polítiques Urbanístiques, Habitatge, Medi Ambient i Lluita contra el Canvi Climàtic.

insaustisj@santclimentdellobregat.cat
936 580 791

Pla de Govern 2023-2027

Competències:

■ Projecte Transformador dels Equipaments Públics Sant Climent 2030

o Estudi i promoció d’uns equipaments públics que fomentin la inclusió de tothom.

o Promoure actuacions per adaptar i millorar els equipaments i espais municipals educatius, esportius i de joventut perquè puguin arribar a ser edificis i instal·lacions participatius, igualitaris i referents educadors de la sostenibilitat.

o Promoure el coneixement i aplicació dels ODS i els principis de l’Agenda 2030, i fer partícips les persones usuàries de les seves iniciatives.

o Convertir els equipaments públics en l’epicentre de la transformació social i transmissió de valors del poble de Sant Climent.

■ Polítiques Urbanístiques

o Planejament urbanístic i identitat de poble. Pla Director Urbanístic

■ Medi Ambient i lluita contra el Canvi Climàtic

o Impulsar accions de sensibilització i formació dirigides als habitants de Sant Climent de Llobregat, amb la finalitat de millorar les activitats ciutadanes amb referència al medi ambient.

o Coneixement i control de la incidència ambiental de les activitats. o Millores energètiques. Rehabilitació com a prioritat.

o Promoure El Pacte d’Alcaldes/esses on es comprometen tots els municipis signants ha elaborar un Pla d'Acció per a l'energia Sostenible (PAES), amb un programa d’accions que permetin la reducció d’un 20% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) del municipi abans del 2020.

o Treballar per aconseguir el 20/20/20 : pacte signat on es comprometem a reduir en un 20% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) del municipi i a que un 20% de l’energia provingui de fonts d’energia renovables.

o Promoure un consum responsable de l’aigua.

o Promoure un consum responsable dels aliments i treballar per eliminar el malbaratament alimentari.

o Promoure polítiques de residu zero.

o Promoure polítiques per augmentar per sobre del 50% de la recollida selectiva al municipi.

■ Habitatge

o Promoció d’habitatge públic o Suport a la millora de l’accessibilitat dels edificis unifamiliars i plurifamiliars del municipi.

o Prioritzar les polítiques de suport al jovent perquè no hagin de marxar del municipi per manca d’habitatge accessible.

o Suport i incentivació de la política de rehabilitació al municipi.

o Realitzar modificacions puntuals del PGM per regularitzar algunes mancances en política d’habitatge.

o Participar en la política metropolitana d’habitatge i formar part de l’operador metropolità d’habitatge.

Darrera actualització: 05.09.2023 | 12:52