Planejament en tràmit

MPGM i EAE per a l’ordenació dels espais agroforestals a Sant Climent de Ll.

MPGM a l'entorn del Carrer Padró

■ MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ AL CARRER PADRÓ DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT.
MPGM a l'entorn del Carrer Padró:

- MPGM a l'entorn del Carrer Padró.
- Certificat d'Acord del Ple - Aprovació Inicial de la MPGM.
- Publicació DOGC 8618 de 03/03/2022.

Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU)

■ Document d'aprovació inicial. aquí

■ Al·legacions al document d'aprovació inicial del PDUM. aquí

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

■ MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES REFERENT ALS USOS ADMISSIBLES I PERMESOS A LA ZONA INDUSTRIAL DE SANT CLIMENT

- Certificat d'acord de despeses temporal de llicències.
- Llistat d'activitats industrials dispeses i àmbit de la suspensió.
- Publicació BOPB de 09/11/2021.

Darrera actualització: 22.05.2023 | 10:16
Darrera actualització: 22.05.2023 | 10:16