Transparència

Informació transparència

Transparència és l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

Des de l’Ajuntament de Sant Climent treballem proactivament, per oferir una informació actualitzada de les nostres obligacions i actuacions, presentant dades imparcials explicant com es governa i com s’administren els béns públics. Ens regim pel principi de bon govern, ens ajustem a les regles i a l’ètica professional i a les bones pràctiques. I el nostre principal objectiu és assegurar serveis de qualitat.

La informació que teniu disponible al portal de transparència de l'ajuntament s'estructura en 4 grans àmbits, que són els següents: 

Darrera actualització: 11.06.2021 | 11:33