Carta de Serveis

Una carta de serveis és un document mitjançant el qual l'Ajuntament informa la ciutadania dels serveis públics que ofereix.

Objectius

  • Apropar l'Ajuntament als ciutadans. Informar als ciutadans sobre els serveis prestats per l'Ajuntament.
  • Expressar l'esforç de l'Ajuntament per la millora dels serveis municipals.
  • Establir un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlar el seu manteniment.
  • Possibilitar que els ciutadans opinin sobre el funcionament dels serveis municipals.

Contiguts de cada carta de servei

  • Identificació.
  • Missió i valors.
  • Oferta de serveis i requisits per sol·licitar-los.
  • Formes de col·laboració i participació dels usuaris en la millora del servei.
  • Formulació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments.

Cada carta de servei té una data i un responsable d'actualització. Els serveis establerts a les cartes es revisen anualment. Els seus continguts són vigents a febrer de 2024.

Darrera actualització: 12.03.2024 | 13:29
Darrera actualització: 12.03.2024 | 13:29