Contractació Pública

L'enllaç de Contractació Pública és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

 

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi aquí o al Portal de Transparència.

Darrera actualització: 13.02.2020 | 10:46
Darrera actualització: 13.02.2020 | 10:46