Mocions presentades pels grups polítics

MOCIÓ presentada pel grup municipal JUNTS-CM en suport a la pagesia catalana. Ple 28 de març de 2024. 

MOCIÓ presentada pel grup municipal JUNTS-CM de suport al congrés de cultura catalana 2024-2025. Ple 28 de març de 2023.

MOCIÓ presentada pel grup municipal JUNTS-CM per combatre la multireincidència delictiva. Ple 25 de gener de 2024.

MOCIÓ presentada pels Grups municipals JUNTS-CM, ERC-AM i GxSC-CP per a la contenció dels preus de lloguer i fer efectiva la Llei estatal 12/2023, de 24 de maig pel dret a l’habitatge. Ple 30 de novembre de 2023.

MOCIÓ presentada pels grups municipals JUNTS-CM, ERC-AM i GxSC-CP sobre el finançament dels ens locals. Ple 30 novembre de 2023.

MOCIÓ presentada pel grupo municipal Gent X Sant Climent per a la realització d'una auditoria econòmica. Ple 30 de novembre de 2023. DESFAVORABLE.

MOCIÓ presentada pel grup municipal GxSC-CP per demanar la revocació del nomenament de l'actual secretari accidental de la Corporació. Ple 28 de setembre de 2023. DESFAVORABLE.

MOCIÓ presentada pel grup municipal CxSC-CP proposant constituir un grup de treball polític-tècnic, per donar una solució als contenidors de la Plaça Francesc Macià. Ple 28 setembre de 2023. DESFAVORABLE.

MOCIÓ presentada pel grup municipal GxSC-CP per a la presentació davant del Ple municipal dels reconeixements extrajudicials de crèdit relacionats amb la modificació de crèdit nº 15/2023, aprovada pel Ple municipal de data 27 de juliol de 2023. Ple 28 de setembre de 2023. DESFAVORABLE.

■ MOCIÓ presentada pels grups municipals de JXCAT - JUNTS, SOM-ERC i REGIDOR NO ADSCRIT per reconèixer la il·legitimitat i la il·legalitat dels tribunals franquistes i el caràcter nul de totes les condemnes i sancions. Ple 30 de març de 2023.

■ MOCIÓ presentada pel grup municipal d'ERC-AM com a suport a l'Ajuntament d'Elna de la Catalunya Nord i a la rehabilitació de la maternitat d'Elna. Ple 27 de juliol de 2023.

■ MOCIÓ presentada pels grups municipals de JXCAT-JUNTS, SOM-ERC, GXSC-CP i REGIDOR NO ADSCRIT per donar suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la Unesco. Ple 30 de març de 2023.

MOCIÓ presentada pels grups de JxCAT-JUNTS, SOM-ERC i GxSC-CP de Sant Climent de Llobregat per impulsar un Fons Extraordinari, sobre l'energa per ajuntaments i entitats públiques. Ple 26 de gener de 2023.

MOCIÓ presentada pels grups municipals de JxCAT-JUNTS I SOM-ERC-AM de Sant Climent de Llobregat per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'Amnistia i el Dret a l'Autodeterminació. Ple 28 de juliol de 2022.

MOCIÓ presentada pels grups municipals de JxCAT-JUNTS, SOM-ERC-AM I GxSC-CP de Sant Climent de Llobregat en defensa dels Jutjats de Pau. Ple 28 de juliol de 2022.

■ MOCIÓ presentada pel grup municipal de Junts per Catalunya, per la "Comissió Amics de la Gent Gran", per les necessitats reals de la Gent Gran a Sant Climent. Ple 25 de novembre de 2021.

MOCIÓ presentada pels grups municipals de Junts per Catalunya, SOM-ERC-AM i Regidor no adscrit de Suport al Correllengua 2021. Ple 29 de juliol de 2021.

MOCIÓ presentada pels grups municipals de Junts per Catalunya, Gent per Sant Climent i SOM-ERC, de Mesures per evitar talls de llum i baixades de tensió i, millorar la supervisió i manteniment del subministrament elèctric a Sant Climent de Llobregat. Ple 27 de maig de 2021.

■ MOCIÓ a instància del Consell Local per la República de Sant Climent de Llobregat des dels Grups Municipals de SOM-ERC i Junts per Catalunya, per declarar Sant Climent de Llobregat municipi antimonàrquic.Ple 27 de maig de 2021.

MOCIÓ presentada pel Grup Municipal de SOM-ERC-AM per declarar Sant Climent de Llobregat Municipi Amic de la lactància materna. Ple 27 de maig de 2021.

MOCIÓ de suport a Pabol Hasel i la Llibertat d'Expresió presentada pel Grups Municipals SOM-ERC-AM i JUNTS PER CATALUNYA. Ple 25 de març de 2021.

■ MOCIÓ a petició del Grup Municipal de SOM-ERC-AM i JuntsxCat de Suport a l'Amnistia. Ple 25 de març de 2021.

■ MOCIÓ de suport a Pabol Hasel i la Llibertat d'Expresió presentada pel Grups Municipals SOM-ERC-AM i JUNTS PER CATALUNYA. Ple Ordinari 25/03/2021

■ MOCIÓ a petició del Grup Municipal de SOM-ERC-AM de Suport a l'Amnistia. Ple Ordinari 25/03/2021

MOCIÓ presentada pel grup municipal Gent x Sant Climent per sol·licitar la comunicació dels procediments judicials en els que l'Ajuntament sigui part demandant o demandada. Ple Extraordinari 25/01/2021

■ MOCIÓ presentada pel grup municipal de Gent x Sant Climent per sol·licitar el compliment del deure legal d'informació als Regidors i Regidores municipals. Ple Extraordinari 25/01/2021

■ MOCIÓ per manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat a l’acord signat per la FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura. Ple Ordinari 24/09/2020

■ MOCIÓ presentada pels grups municipals de Junts per Catalunya, Gent per Sant Climent i SOM-ERC, atenent la petició de l'entitat "+ de 1000 HISTÒRIES”, perquè Sant Climent de Llobregat commemori l'1 de juny com el dia del 1050è aniversari de Sant Climent de Llobregat. Ple Ordinari 28/05/2020

MOCIÓ  sobre l'estat de les línies elèctriques a Sant Climent de Llobregat - Ple Ordinari 30/01/2020

■ MOCIÓ a favor de declarar Sant Climent municipi feminista - SOM-Esquerra Republicana de Catalunya - Ple Ordinari 28/11/2019

■ MOCIÓ política de resposta a la sentència del tribunal suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació - JUNTS X CATALUNYA - Ple Extraordinari i Urgent 16/10/2019

■ MOCIÓ senyera, per què els dies que es celebrin actes institucionals i culturals importants onegi la senyera en un màstil del balcó principal del Consistori - SOM-ERC A.M. - Ple Ordinari 26/09/2019

■ MOCIÓ municipal deute pobresa energètica - en resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables- GENT x SANT CLIMENT - Ple Ordinari 26/09/2019

■ MOCIÓ AMICS DE LA GENT GRAN, per a diagnosticar les necessitats reals de la gent gran a Sant Climent i estudiar els recursos i serveis que caldria habilitar per millorar la seva atenció- SOM-ERC A.M - Ple Ordinari 26/09/2019

■ MOCIÓ en suport a la Vaga pel Clima del 27S i per l'Emergència Climàtica - SOM-ERC i de Junts per Catalunya - Ple Ordinari 26/09/2019

■ MOCIÓ SUPORT AL CORRELLENGUA de 2019- Grup municipal de Junts per Catalunya - 25/07/2019

■ MOCIÓ presentada per tots els grups polítics municipals per la celebració del 1050è aniversari de Sant Climent de Llobregat- Ple Ordinari 23/05/2019

MOCIÓ presentada pel grup municipal GxSC-CP per demanar a l'Alcaldia la cessió d'un espai a l'Ajuntament, dotat del suport informàtic i mobiliari, perquè els regidors/es puguin exercir les seves competències com a grup municipal de l'oposició. Ple 28 de setembre de 2023. DESFAVORABLE.

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 23.04.2024 | 10:54
Darrera actualització: 23.04.2024 | 10:54