Compte General i Informes d'Auditoria i Fiscalització

Les corporacions locals han de retre el Compte general de cada exercici, directament, a la Sindicatura de Comptes, abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de l'exercici, d'acord amb el que estableix la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.

Aquí podeu accedir al Web de la Sindicatura especial de comptes, on consten les auditories de comptes realitzats a l'Ajuntament i els informes de la mateixa Sindicatura sobre aquests.

Darrera actualització: 18.08.2022 | 13:23
Darrera actualització: 18.08.2022 | 13:23