Codi de Conducta i Bon Govern

L'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat disposa d'un Codi de conducta dels seus alts càrrecs, que recull els valors, principis i compromisos que han de regir l'actuació dels alts càrrecs de la corporació, amb els següents objectius:

El present Codi de Conducta dels Alts Càrrecs i Bon Govern té com a objectiu principal establir els principis ètics i les normes de conducta que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs dels ens locals. Això implica promoure i garantir una conducta exemplar, transparent i responsable en l'exercici de les seves funcions i responsabilitats públiques.

A més, aquest codi té com a objectiu establir els principis de bon govern, que són fonamentals per a una millor actuació dels ens locals. Aquests principis inclouen la transparència en la presa de decisions, la rendició de comptes, l'eficiència en la gestió dels recursos públics, la participació ciutadana i la promoció de la igualtat i la no discriminació.

Amb aquest objecte, es busca establir un marc ètic i de referència que fomenti una cultura de conducta ètica i de bon govern en tots els àmbits de l'actuació dels alts càrrecs dels ens locals. Així, es contribueix a millorar la confiança i la credibilitat de les institucions, assegurant una gestió pública transparent, responsable i orientada al servei de la ciutadania. 

Podeu consultar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat podeu accedir aquí 

Darrera actualització: 25.04.2024 | 12:51
Darrera actualització: 25.04.2024 | 12:51