Carta de servei de Salut Pública

Presentació del servei

L’Àrea de salut pública desenvolupa les competències locals en matèria de salut pública establertes per la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública. Aquests àmbits competencials es poden resumir en la gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi, les aigües de consum públic, els equipaments públics i als llocs habitats, les activitats de tatuatge, micropigmentació i piercing, els productes alimentaris en les activitats d’àmbit municipal, els animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.

Què oferim?

Respecte Salut Pública i Educació sanitària:

 • Dissenyem activitats de promoció de la salut dirigides a la millora dels hàbits saludables, des de l’alimentació, fins a l’exercici físic, la cura del cos i el benestar emocional.
 • També es fan tallers de prevenció de diferents addiccions i de formació en diferents vessants de la sexualitat.
 • Es fan tallers per a col·lectius, d’educació per la salut dirigits a nens i nenes en edat escolar, a gent gran, a joves, adults en general.

Respecte Serveis CAP i Hospital Viladecans:

 • Tenim un conveni de col·laboració amb Cat salut per a la gestió ordinària del Centre mèdic.
 • Coordinem i col·laborem amb el Sistema de Salut: la relació de metges, vacances, baixes, etc.
 • Donem informació serveis hospitalaris de Viladecans.

En relació a la contaminació del medi:

 • Inspeccionem les activitats que suposen un risc per a la salut.
 • Inspeccionem i proposem de mesures correctores.
 • Executem un pla de control de legionel·losi als equipaments municipals.
 • Controlem les aigües de consum públic.

Respecte els equipaments públics i als llocs habitats:

 • Valorem de l’estat higiènic d’edificis i piscines d’ús públic.

En relació als productes alimentaris:

 • Donem suport a l’agència de Protecció de la Salut en la gestió de brots d’intoxicació alimentària.

Respecte els animals domèstics:

 • Elaborem el cens d’animals domèstics.
 • Efectuem el control i la protecció d’animals abandonats o maltractats.

A qui ens adrecem? 

A totes les persones de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

El nostre compromís

 • Proporcionem informació correcta, veraç i actualitzada, d’acord amb la normativa vigent, amb concertació de cita prèvia.
 • Atenem a les persones amb un tracte amable i respectuós.
 • La informació es dóna a través d’un llenguatge entenedor, adaptat i proper a la ciutadania.
 • Assignem un responsable municipal de referència per tot el període de tramitació de l’expedient.
 • La persona encarregada de l’expedient serà proactiva a l’hora d’interactuar amb les diverses administracions que intervinguin en el procediment, buscant el consens, l’agilitat de la gestió i la reducció de terminis.
 • Es dóna cita en un màxim d’una setmana, excepte en períodes de vacances o situacions extraordinàries.
 • Es poden remetre queixes o suggeriments relatius al servei a través dels canals habituals.
 • A treballar de forma transversal amb la resta d’àrees, tant com sigui possible

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos us demanem que:

 • Comuniqueu-nos qualsevol incidència o anomalia que detecteu al nostre servei.
 • Formuleu les queixes i suggeriments de millora que estimeu convenients a través dels sistemes establerts.

Plaça de la Vila, 1 - 08849 Sant Climent de Llobregat - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 936 580 791
Adreça electrònica: st.climent@diba.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 26.02.2024 | 10:30