Carta de servei de l'OAC

Presentació del servei

El Servei d’Atenció Ciutadana té com a missió simplificar i facilitar l’accés de la ciutadania i les empreses a la informació i tramitació dels serveis que ofereix i gestiona l’Ajuntament, evitant temps i desplaçaments. Amb una orientació de millora continuada i amb la incorporació de les noves tecnologies, el servei ofereix els següents canals d’atenció: Canal presencial, Canal Telefònic, Canal telemàtic, Xarxes Socials.

Què fem?

Proporcionem informació del municipi i de l’Ajuntament i facilitem la realització dels tràmits de l’Ajuntament, sota criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l’atenció a les persones.

Què oferim?

 • Orientem i informem la ciutadania dels diferents tràmits, serveis, actes i activitats municipals, de forma presencial, telefònica o telemàtica. 
 • Registrem l’entrada al Registre General de l’Ajuntament documents, sol·licituds, factures i d’altres, i els derivem als diversos departaments de l’Ajuntament. 
 • Registrem i garantim l’enviament de documentació adreçada a d’altres administracions públiques, actuant com a Finestreta Única en el cas dels ministeris i la Generalitat de Catalunya. 
 • Publiquem la informació pública al tauler d’anuncis electrònic.
 • Realitzem les altes, baixes, modificacions i renovacions del Padró municipal d’habitants. Expedim volants i certificats d’empadronament. 
 • Recollim peticions, consultes, suggeriments o queixes i les derivem a les unitats corresponents.
 • Gestionem l’agenda de cita prèvia de Serveis Socials en el municipi. 
 • Tramitem les ocupacions de la via pública per mudances, càrrega i descàrrega de materials, muntatge i desmuntatge de grues-torre, talls de carrer i d’altres. 
 • Notifiquem a la ciutadania les diverses comunicacions procedents del

A qui ens adrecem? 

A totes les persones que s’adrecen a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat per sol·licitar informació sobre la ciutat o bé realitzar qualsevol tràmit municipal..

El nostre compromís

 • Garantir un tracte amable, professional i confidencial. 
 • Oferir la informació de forma clara i entenedora. 
 • Mantenir una mitjana de temps d’espera per atenció presencial inferior a 15 minuts en horari de màxima afluència, i de 5 minuts en la resta de l’horari. 
 • Mantenir una mitjana de temps d’espera en l’atenció telefònica inferior a 20 segons. 
 • Lliurar de forma immediata els volants i certificats d’empadronament individuals. 
 • Augmentar els tràmits en línia per a facilitar l’accés de la ciutadania. 
 • Donar resposta a consultes d’informació rebudes a la bústia en un termini màxim de dos dies hàbils. 
 • Obtenir una puntuació mínima de 7 en les enquestes de satisfacció dels ciutadans.

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos us demanem que:

 • Comuniqueu-nos qualsevol incidència o anomalia que detecteu al nostre servei.
 • Formuleu les queixes i suggeriments de millora que estimeu convenients a través dels sistemes establerts.

Plaça de la Vila, 1 - 08849 Sant Climent de Llobregat - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 936 580 791
Adreça electrònica: st.climent@diba.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 16.01.2023 | 10:37