Carta de servei d'Alcaldia

Presentació del servei

El Gabinet d’Alcaldia és el servei que dóna suport organitzatiu a l’activitat pròpia de l’Alcalde, així com a l’activitat interna de l’Ajuntament. Relacionat amb l’activitat de l’Alcaldia i de les diferents regidories, el gabinet també ofereix el servei de Protocol que dóna assistència, tant interna com externa, en els diversos esdeveniments que requereixen d’organització cerimonial.

Què fem?

Prestem assistència directa a l’Alcalde o Alcaldessa i als regidors i regidores de la Corporació tot facilitant la coordinació de la gestió amb les diferents àrees, serveis i promovent la relació amb les entitats, institucions, organismes i ciutadania. Ens responsabilitzem de la promoció de la imatge del municipi i d’establir els criteris d’ús i aplicació dels símbols institucionals, així com les normes de protocol, premis i distincions en els actes oficials, festivitats i esdeveniments de notorietat per Sant Climent de Llobregat.

Què oferim?

 • Atenem a la ciutadania, les entitats, els organismes, les institucions i les empreses que sol·liciten una reunió o formulen una sol·licitud o petició a l’Alcaldessa mitjançant tots els canals que tenim disponibles: presencial, telefònic, correu electrònic i correu postal.
 • Organitzem i desenvolupem els actes institucionals, i donem suport protocol·lari als actes, esdeveniments i festivitats que tenen lloc al municipi o a aquells que requereixen de la presència de representants de la corporació.
 • Gestionem i organitzem els casaments civils oficiats per l’alcaldia o regidories delegades i la preparació de la cerimònia.
 • Gestionem els símbols i distincions municipals, el material protocol·lari, els obsequis institucionals, el Llibre de Visites i el Llibre d’Honor de la Corporació.
 • Coordinem les relacions institucionals del municipi.
 • Gestionem els documents de Fe de Vida i els documents de suport per tràmits administratius.
 • Rebem i gestionem les queixes i els suggeriments de millora en coordinació amb els altres serveis.

A qui ens adrecem?

A tota la ciutadania, en general, i a les entitats, associacions, institucions i corporacions que realitzin alguna petició o es posin en contacte amb l’Alcaldia de Sant Climent de Llobregat.

El nostre compromís

 1. Atendre i respondre a la ciutadania que s’adreça a l’Alcaldia de forma presencial, virtual o via telefònica de forma immediata amb un tracte amable i cordial.
 2. Atendre les instàncies adreçades a l’Alcalde i donar resposta a la persona interessada mitjançant un escrit, una trucada telefònica o un correu electrònic, en la màxima brevetat possible.
 3. Tramitar dotze expedients matrimonials, com a mínim, abans de la data de la celebració del casament i donar suport protocol·lari en l’organització de la cerimònia.
 4. Gestionar i establir els contactes necessaris per garantir la representativitat i notorietat de Sant Climent de Llobregat a nivell protocol·lari i institucional.
 5. Gestionar i vetllar per la presència dels símbols institucionals, banderes i escut municipal, als espais oportuns.
 6. Gestionar els expedients i les relacions institucionals derivades dels agermanaments, acords i convenis establerts amb l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.
 7. Coordinar i gestionar les queixes i suggeriments derivades a l’Alcaldia amb els serveis responsables en la màxima celeritat possible.

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos us demanem que:

 • Comuniqueu-nos qualsevol incidència o anomalia que detecteu al nostre servei.
 • Formuleu les queixes i suggeriments de millora que estimeu convenients a través dels sistemes establerts.

Plaça de la Vila, 1 - 08849 Sant Climent de Llobregat - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 936 580 791
Adreça electrònica: sclb.alcaldia@santclimentdellobregat.cat
Darrera actualització: 05.09.2023 | 11:08