Carta de servei d'Afers Socials i Família

Presentació del servei

Els serveis socials d'atenció primària (SSAP) atenen totes les demandes i les necessitats socials dels ciutadans (econòmiques, d'atenció a les persones dependents, addiccions, atenció als nens, violència de gènere, etc.) a partir de les quals els professionals fan un diagnòstic i elaboren un pla d'actuació aplicant tots els recursos al seu abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven el cas als serveis especialitzats.

L'atenció social primària és el punt d'accés més immediat al sistema català de serveis socials, i el més pròxim a les persones i al seu àmbit familiar i social.

Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que se li puguin presentar al llarg de la vida.

Què oferim?

 • Informació sobre els drets i recursos existents per resoldre les necessitats de les persones i de les famílies.
 • Orientació i gestió dels recursos existents, per exemple els informes socials pel Certificat d'arrelament social.
 • Gestió de les prestacions públiques municipals, de la Generalitat i altres recursos de protecció social.
 • Atenció a les persones que no tenen domicili, sense sostre i indigents, juntament amb la derivació a altres serveis especialitzats.
 • Col·laboració en una acció preventiva en la detecció de situacions de risc social, com per exemple a l'hora de detectar problemes o mancances en l'atenció d'infants, de gent gran o de persones discapacitades.
 • Participació i col·laboració en els processos de reinserció i integració social comunitària. Per exemple, participen dels programes per prevenir i disminuir l'absentisme escolar i en els programes d'orientació i inserció laboral.
 • Els serveis socials d'atenció primària fan derivació als serveis d'atenció especialitzada i es coordinen amb altres institucions i entitats, per exemple amb les escoles, els centres oberts per a infants i joves o amb els centres de salut.
 • Gestionen també, el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), que consisteix a donar suport a la mateixa llar, a persones i famílies amb manca d'autonomia (discapacitat, malaltia o convalescència, problemes sociofamiliars, etc.), tant pel que fa a la realització de les tasques relacionades amb l'atenció personal, com en les d'ordre i organització de la llar.
 • També donen suport a accions de tipus cultural, social i cívic que fomentin el desenvolupament del teixit associatiu als barris.

A qui ens adrecem? 

A tots els climentons i climentones.

El nostre compromís

Les professionals de l’equip d’afers socials i família de l’Ajuntament de Sant Climent, ens comprometem a implementar les principals bases del model de SSAP proposades al Llibre Blanc:

 • Enfortir l’accés de tota la ciutadania, i especialment de les persones amb més necessitats, als drets socials i serveis del poble. Cobrir la necessitat d’aprofundir en un dels principals valors del SSAP: garantir a tots i totes, i especialment a les persones amb més mancances, els serveis als quals tenen dret.
 • Aconseguir una atenció primària innovadora, de qualitat i adaptable als canvis. Implementar un model sostenible i adaptable als canvis de demandes i de necessitats, fomentar la recerca aplicada a l’acció, desenvolupar metodologies d’avaluació de resultats socials, una cartera de serveis d’aplicació flexible als territoris, generar el màxim valor per part dels professionals, establir un sistema general de qualitat i facilitar la innovació.
 • Incrementar la capacitat de resposta de la comunitat a les necessitats, enfortint i desenvolupant el capital social. Incrementar i enfortir el teixit associatiu, promoure i ajudar a canalitzar el voluntariat, i incidir en la prevenció a través del treball social.
 • Promoure el treball en xarxa amb els diferents actors i agents: desenvolupar una acció coordinada i sinèrgica del conjunt de l’oferta de serveis socials públics i privats en el territori, desenvolupar el treball en xarxa amb la iniciativa social i privada, contribuir a crear xarxes estables de col·laboració amb altres sistemes de serveis.

A més a més...

Treballem en coordinació amb altres serveis per a oferir accions com les següents:

 • PRESCRIPCIÓ SOCIAL I BENESTAR

La prescripció social és un mecanisme pel qual els professionals d'atenció primària dirigeixen als pacients amb el risc de trastorn mental perquè utilitzin recursos del seu entorn. Els programes de prescripció social es basen en l'evidència que la participació regular en activitats comunitàries ajuda als pacients a desenvolupar recursos socials i psicològics, promociona un reforç positiu i ajuda a mantenir un estil de vida actiu i saludable i resilient contra els trastorns com la depressió. Els plans pilots de prescripció social s'inclouen en el marc del desplegament del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP).

El nostre municipi encara no està dirigit als plans pilot de prescripció social de la Generalitat. És per això que les professionals del Servei d'atenció primària de l'àrea d'assumptes socials i famílies de l'Ajuntament de Sant Clement, quan detecten una situació d'aïllament social, utilitzen de manera espontània mecanismes d'informació i orientació per a acostar a la persona els recursos adequats i que estan al seu abast a través del tercer sector local, on l'actuació totalment integrada en qualsevol bona pràctica en l'abordatge holístic i integral de la persona.

A l’enllaç podreu trobar totes les associacions que podeu trobar al nostre poble. clic

 • SERVEI D’ACOLLIDA DE TARDES

Gràcies a una subvenció del Consell Comarcal a la Regidoria d'Igualtat, hem pogut dissenyar el projecte “SERVEI DE CAPELLÀ DE TARDES”. Aquest projecte és una prova pilot per a oferir un servei d'atenció i de cangur fora de l'horari escolar. És un projecte que neix de la necessitat d'oferir un recurs que ajudi a les famílies del nostre municipi a la conciliació laboral i familiar. El “servei de capellà de tardes” pretén oferir als nens un espai de retrobament on gaudir d'activitats dirigides a fomentar l'oci saludable. A partir d'aquest temps d'oci de qualitat, es realitzarà una intervenció pedagògica amb els nens fonamentada en els valors de la coeducació, la participació, l'educació ambiental, la interculturalitat, l'educació emocional,... a través de la música, el teatre, el joc, l'animació lectora, l'esport i l'art.

Aquest servei està destinat a nens i nenes de 3 a 14 anys.  

La realització d'aquestes activitats serà de dilluns a divendres de 16.30 h a 18.30 h a les aules de l'escola municipal. Es podrà triar el nombre de dies d'assistència i l'horari (es pot assistir només la primera hora o les dues).

Plaça de la Vila, 1 - 08849 Sant Climent de Llobregat - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 936 580 791
Adreça electrònica: st.climent@diba.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 26.02.2024 | 10:30