Planejament en tràmit

MPGM a l'entorn del Pavelló poliesportiu municipal

■ MODIFICACIÓ DE L'ENTORN DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANT CLIMENT.
MPGM a l'entorn del Pavelló Poliesportiu Municipal:
- MPGM a l'entorn del Poliesportiu.
- Aprovació Inicial de la MPGM. 
- BOPB de 01/12/2021.
Aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità a l’entorn del pavelló poliesportiu municipal.

MPGM a l'entorn del Carrer Padró

■ MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ AL CARRER PADRÓ DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT.
MPGM a l'entorn del Carrer Padró:
- MPGM a l'entorn del Carrer Padró.
- Certificat d'Acord del Ple - Aprovació Inicial de la MPGM.
- Publicació DOGC 8618 de 03/03/2022.

SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES

■ Modificació de les normes urbanístiques referent als usos admissibles i permesos a la Zona Industrial de Sant Climent

Darrera actualització: 27.05.2022 | 12:41
Darrera actualització: 27.05.2022 | 12:41