Drets per accedir a la documentació i a la informació

L'ajuntament de Sant Climent de Llobregat, posa a la vostra disposició el tràmit d'accés a la informació pública, que únicament us serà denegat si el coneixement o la divulgació comporta un perjudici per a:

■ La seguretat pública.
■ La investigació o la sanció  d'infraccions penals, administratives o disciplinàries.
■ Els procediments tramitats per l’administració.
■ El principi d’igualtat de les diferents parts que poden participar en els processos judicials o la tutela.
■ Els drets dels menors d’edat.
■ La intimitat de les persones i altres drets legítims.
■ El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En tot cas, si considereu que no hem atès les vostres demandes, podeu consultar o presentar les vostres queixes a alguna de les següents institucions:

  • Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria de Documentació

Estableix els drets d'accés i els períodes de conservació de la documentació pública de Catalunya i, per tant, també de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat. Aquesta informació es pot consultar fàcilment. Ves-hi  (Al camp sèrie documental posareu alguna paraula relacionada amb la documentació que necessiteu, per exemple "Ple")

  • Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

És l'òrgan independent de garantia a qui podeu reclamar si l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat o qualsevol altra administració catalana, no us facilita l'accés a una informació pública que li hàgiu sol·licitat. Ves-hi

  • L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat)

Ofereix un servei d’atenció al públic al qual es pot adreçar qualsevol persona o entitat per sol·licitar informació, fer constar una queixa o consultar dubtes en relació amb l’aplicació de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. Ves-hi

Normativa

Darrera actualització: 11.06.2021 | 14:14
Darrera actualització: 11.06.2021 | 14:14