Desenvolupament Ple ordinari, 30 de març de 2023

Divendres, 31 de març de 2023 a les 14:00

Aspectes més destacables del Ple ordinari del 30 de març de 2023

Dijous 30, es va realitzar el Ple ordinari, de forma presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat i que es va poder seguir en directe pel Canal de YouTube.

El ple queda validat pels serveis jurídics municipals (secretaria), i s'inicia amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior núm. 2/2023 de data 28 de febrer de 2023.

A continuació, es presenten i s'aproven els increments salarials amb efectes retroactius del mes de gener de 2023 a tot el personal al servei de l'Administració, d'acord amb la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023.

Seguidament, es van aprovar les actes de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Climent de Llobregat i Torrelles de Llobregat, signada en data 15 de febrer de 2023, i entre els termes municipals de Sant Climent de Llobregat i Sant Boi de Llobregat, signada en data 23 de febrer de 2023.

A més, es va votar sobre dues mocions presentades pels grups municipals de JXCAT-JUNTS, SOM-ERC, REGIDOR NO ADSCRIT i GXSC-CP. A la primera moció aprovada, els grups JXCAT - JUNTS, SOM-ERC i REGIDOR NO ADSCRIT sol·liciten el reconeixement de la il·legitimitat i la il·legalitat dels tribunals franquistes, així com la nul·litat de totes les condemnes i sancions dictades per ells. A la segona aprovada, els grups JXCAT-JUNTS, SOM-ERC, GXSC-CP i REGIDOR NO ADSCRIT presenten una moció per donar suport a la candidatura de la sardana com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la Unesco.

El Ple també va aprovar inicialment la mutació demanial objectiva i subjectiva de terrenys per a l'ampliació del consultori local de Sant Climent de Llobregat, a favor de l'Institut Català de la Salut, i es va aprovar aquest punt per raons d'urgència.

A la part final de la sessió, també es va donar compte de la remissió del 3r i 4t trimestre de 2022 de l'execució pressupostària i del Pagament Mig a Proveïdors (PMP) a través de la plataforma del MINHAP, en virtut de l'acompliment de l'Ordre HAP/2105/2012, de data 1 d'octubre. 

L'alcalde acaba el plenari donant les gràcies, a les 19:41 h

Podeu veure el Ple ordinari Municipal i intervencions al nostre Canal de YouTube.

IMPORTANT
Per tal que els nostres vilatans i vilatanes restin informats de totes les notícies oficials, des de l’Ajuntament es recomana que us subscriviu gratuïtament al Butlletí Digital .

 

Darrera actualització: 11.04.2023 | 12:49