L’Ajuntament informa sobre les mesures establertes per la Generalitat per a evitar la transmissió de la influença aviària

Dilluns, 17 de gener de 2022 a les 00:00

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia ha activitat un protocol per tal d'intensificar la vigilància en aus de corral per autoconsum

Al llarg dels darrers dies es confirmava un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges del riu Segre. Davant del risc que suposa aquesta malaltia sobre la producció d'aus i productes avícoles, la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia ha promogut una sèrie de mesures que des de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat s’han difós a través d’un ban. Aquestes inclouen:

  • La prohibició d’utilitzar ocells dels ordres Anseriformes (com ara oques, ànecs o cignes) i Charadriiformes (com les gavines) com a reclam de caça.
  • La prohibició de la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'aus de corral.
  •  La prohibició de la cria d'aus de corral a l'aire lliure. Quan no sigui possible, la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponents pot autoritzar, amb sol·licitud prèvia, el manteniment d'aus de corral a l'aire lliure mitjançant la col·locació de teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l'entrada d'aus silvestres, i sempre que s'alimentin i abeurin les aus a l'interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l'arribada d'aus silvestres i se n'eviti el contacte amb els aliments o l'aigua destinats a les aus de corral.
  • Queda prohibit el subministrament d'aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d'aigua on puguin accedir aus silvestres.
  • Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior exigits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral han de quedar prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres, de manera que se n'impedeixi l'accés.
  • Queda prohibida la presència d'aus de corral o un altre tipus d'aus captives en els centres de concentració d'animals definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, incloent-hi certàmens ramaders, mostres, exhibicions, celebracions culturals i qualsevol concentració d'aus de corral o un altre tipus d'aus captives. No tenen la consideració d'aus captives les aus mantingudes en un establiment autoritzat per a la seva venda a particulars com a au de companyia, ni aquelles aus de corral mantingudes en un establiment comercial per a la seva posterior venda al detall a particulars.

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada. 
  •  Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc.).  

Per a més informació sobre les mesures de seguretat establertes per a la cria d’aus de corral per a l’autoconsum podeu consultar el díptic que trobareu com a document adjunt en aquesta pàgina.

Darrera actualització: 26.04.2023 | 10:56