Pla Local de Joventut 2021-2024

Dimarts, 7 de juliol de 2020 a les 00:00

Finalitzat 2021

Aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 2021-2024 de l ’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

Transcorregut el termini d’informació pública a què es va sotmetre l’acord plenari de data 27 de maig de 2021, sense que s’hagin presentat al·legacions ni suggeriments, es fa pública la seva aprovació definitiva, publicant-se a continuació el text íntegre del Pla Local de Joventut 2021-2024.

----------------------------------------
El Pla Local de Joventut per al període 2021-2024 es va aprovar al passat ple municipal del 27 de maig de 2021 i en aquests moments es troba en procés d’exposició pública. (actualitzat 10/06/2021), Aprovació Inicial i publicació al BOP el 01/07/2021.

Sant Climent de Llobregat, des de la Regidoria de Joventut, es troba en fase d'elaboració del nou Pla Local de Joventut i comptem amb vosaltres per elaborar-lo. Sempre amb l'objectiu de conèixer la realitat dels i les joves de Sant Climent.
Actualment estem en la primera fase del PLJ, la de diagnosi. La diagnosi ens ajuda a saber el context actual del municipi i és el punt de partida per a la concreció dels objectius a aconseguir en materia de Joventut durant els propers 4 anys. (durada dels PL). I a on es convida al jovent a poder dir la vostra a partir d'una primera sessió on es formaran dos grups, un amb menors i un altre amb majors d'edat. S'adjuntan els enllaços les enquestes.

Aquesta primera fase, s’està realitzant amb el suport tècnic d’una entitat col·laboradora de la Diputació de Barcelona (Mirada Local), sol·licitada a través del catàleg de Serveis de la Diputació durant l’any 2020.

Per realitzar-la s’han portat les següents accions:

- Trobada amb l’entitat Mirada Local per explicar el procés.
- Reunió entre Mirada Local i Regidoria de Joventut per contextualitzar i fer un històric de tot allò que s’ha fet i s’està fent en l’àmbit de Joventut en el municipi. Revisió també del PLJ anterior.
- Enquestes per saber opinió general dels i les joves. Aquestes es van diferenciar segons franjes d’edats (majors  de 18 i menors de 18).
- Grup de treball en format virtual amb joves majors d’edat i Grup de treball en format virtual amb joves menors d’edat (aquesta no es va portar a terme per no tenir un grup amb un mínim de participants).
- Grup de treball amb les tècniques de l'ajuntament, que formen part de les diferents àrees i participen en l'àmbit de joventut (educació, cultura, igualtat i serveis socials).
- Redacció de tota la informació estreta per a la creació de la diagnosi. (es podrà accedir al seu contingut a partir de finals de març de 2020).

En aquests moments, estem ja en l’última recta d’aquesta fase, la diagnosi realitzada a la Diputació ja la tenim i per tant començarem a construir el PLJ 2021-2024.

Noticies publicades al Web referents al Pla Local de Joventut 2021-2024:

■ L’Ajuntament aprova el Pla Local de Joventut 2021-2024
■ Seguim amb el disseny del Pla Local de Joventut a Sant Climent
■ L’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat treballa per dissenyar el nou Pla Local de Joventut
■ Es posa en marxa l’elaboració d’un nou Pla Local de Joventut - Al llarg dels propers mesos es desenvoluparà un procés participatiu amb els joves del municipi.

Darrera actualització: 24.08.2022 | 13:33