Aprovació definitiva del projecte executiu corresponent a les obres de reparació i millora del Camí de Cal Marí i la Rambla Riera de Sant Climent de Ll.

Dimarts, 4 d'octubre de 2022 a les 00:00
Aprovació definitiva del projecte executiu corresponent a les obres de reparació i millora del Camí de Cal Marí i la Rambla Riera de Sant Climent de Llobregat.
 
Transcorregut el termini d’informació pública a què es va sotmetre l’acord de Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2022, sense que s’hagin presentat al·legacions ni suggeriments, es fa pública la seva aprovació definitiva. Publicat al BOPB, DOGC i E-tauler del dia 04/10/2022.
Darrera actualització: 04.10.2022 | 14:13