L’Ajuntament ofereix un servei gratuït d’acollida a les tardes per a infants

Dimarts, 16 d'agost de 2022 a les 00:00

Aquest curs escolar la Regidoria d'Igualtat reprèn el programa d'acollida de tardes subvencionat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya a través del programa 'Temps per Cures' i finançat pel Pla Corresponsables del Ministeri d'Igualtat

Amb la voluntat de donar suport a la conciliació de la vida familiar i laboral, l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat posa en marxa per al curs vinent un servei d’acollida a les tardes del qual es poden beneficiar gratuïtament infants entre els 3 i els 14 anys. Per tal de poder accedir-hi és imprescindible que les persones que el sol·licitin acreditin la seva necessitat del mateix amb algun dels següents documents: un informe de vulnerabilitat expedit pels serveis socials municipals; un document acreditatiu de l’horari de tardes (laboral o formatiu) d’un o d’ambdós progenitors o el carnet de família monoparental.

El servei s’oferirà des del 5 de setembre fins al pròxim 22 de desembre amb la possibilitat que se li doni continuïtat entre els mesos de gener i juny de l’any vinent. L’horari serà de 16.30 fins a les 18.30 h i l'acollida tindrà lloc a l’Escola Sant Climent per als nens i nenes de P3 fins a 6è i a l’Espai Jove per als nois i noies de 1r i 2n de l’ESO. En tot cas es poden triar dies concrets per a fer-ne ús del servei i escollir entre assistir-hi una o dues hores.

El projecte educatiu del servei d’acollida busca, a través del lleure de qualitat, promoure els valors de la coeducació, la participació, l’educació ambiental, la interculturalitat o l’educació emocional. Les activitats es vehicularan a través de la música, el teatre, el joc, la lectura, l’esport i l’art.

Inscripcions
Pel que fa a les inscripcions, les corresponents sol·licituds, que trobareu com a document adjunt en aquesta mateixa pàgina, s’han de presentar mitjançant instància a l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat, juntament amb la documentació justificativa, entre els dies 16 d’agost i 16 de setembre.

Darrera actualització: 16.08.2022 | 13:36