idCAT Mòbil

Què és i com donar-nos d'alta?

És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil.

És una alternativa als certificats digitals actuals, que ens permet realitzar tràmits amb les administracions catalanes, sense haver de descarregar cap programari ni recordar contrasenyes. Tan sols ens hem de donar d'alta en el web https://idcatmobil.seu.cat/ seguint els passos indicats.

L’opció ‘Alta sense certificat’ la poden utilitzar només les persones que tinguin nacionalitat espanyola. Han d’acreditar la seva identitat aportant el número i la data de caducitat del DNI, la data de naixement i el codi de barres de la Targeta Sanitària Individual (TSI) que lliura el CatSalut. 

En la pantalla següent es demanarà el telèfon mòbil, a efectes d'identificació i gestió d'avisos, així com el correu electrònic i el codi postal. Posteriorment, s'enviarà una contrasenya d'un sol ús al mòbil informant que s'haurà d'introduir per finalitzar l'alta al registre.

          ■Alta sense certificat

Les persones que es registrin en línia i sense certificat rebran una carta en què se'ls informarà de l'alta en el fitxer Seu electrònica. Es trametrà en el domicili en què constin al padró. Aquesta és una mesura addicional per garantir la no suplantació.

Un cop feta l'alta , com l'hem de fer servir?

Si volem identificar-nos mitjançant l'idCAT Mòbil, hem d’introduir el nostre document d’identificació (DNI, en el cas de ciutadans de nacionalitat espanyola) i el telèfon mòbil que hem indicat.

Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades, rebrem una contrasenya al nostre telèfon mòbil per introduir-la al camp de text que es mostra a la pantalla. A partir d'aquest moment, podrem fer el tràmit o la gestió corresponent.

Per obtenir un idCAT Mòbil, cal complir els requisits següents:

 • Ser major de 16 anys
 • Acreditar la personalitat mitjançant un dels documents reconeguts següents:
  • DNI
  • NIE informat en el permís de residència
  • Passaport
  • Document identificador d'un país de la Unió Europea
  • Targeta de residència comunitària
 • Informar obligatòriament d'una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d'identificació i contacte.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

On es pot fer el tràmit?

El procés de registre en línia és accessible des de l'adreça https://idcatmobil.seu.cat.

 

Darrera actualització: 30.04.2020 | 18:24
Darrera actualització: 30.04.2020 | 18:24