Roser Torras Baqués

Regidora a l'oposició
GXSC-CP  

(Aquest espai s'actualitzarà)

Breu Currículum

 

Experiència professional

 

Retribucions

  • Dedicació: Assistències
  • Retribució anual (sou brut): 0€
  • Indemnització per assistència a òrgans col·legiats: Sí
  • Indemnització Ple (previsió bimensual): 60€
  • Indemnització Comissió especial de comptes (previsió anual) 100€

 

Darrera actualització: 06.09.2023 | 13:58