Objectius

La Bústia ètica (link is external) vol impulsar la integritat en la gestió pública i el bon govern a l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat i el seu sector públic, contribuir a garantir l’eficàcia dels codis ètics i de les regles de conducta en l’Administració pública i assolir una bona gestió fonamentada en la qualitat democràtica institucional i en la confiança de les persones en les institucions públiques.

Els objectius específics de la Bústia ètica són:

  • Garantir i afavorir que es compleixin els principis ètics i les regles de conducta que han de seguir els alts càrrecs de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat i el seu sector públic.
  • Garantir, fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en els àmbits de la gestió pública en matèria de contractació pública.
  • Garantir i fomentar les bones pràctiques i evitar irregularitats en matèria de funció pública.

La persona alertadora és una peça clau en la lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. La Bústia ètica (link is external) és un mitjà de participació ciutadana segur, mitjançant el qual qualsevol persona pot comunicar conductes que, per acció o omissió, puguin ser presumptament reprovables per ser contràries al dret o als principis i valors ètics i a les conductes exigibles.

Darrera actualització: 29.05.2023 | 09:05