Isidre Sierra i Fusté

Alcalde de Sant Climent de Llobregat
Junts - CM

Alcaldia, Hisenda, Finances i Pressupostos, Protocol, Premsa i Comunicació, Relacions Institucionals, Govern Obert i Foment de la Transparència.

Breu Currículum
- Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
- Experiència en gestió econòmica i financera.
- Titulat superior en Prevenció Riscos Laborals (especialitats Ergonomia, Seguretat i Higiene Industrial).
- Professor-tutor econòmiques i empresarials.
- Certificat de Capacitació docent VENIA DOCENDI - UNED (des de curs 2009-2010).
- Bomber voluntari al Parc de Sant Climent de Llobregat.

Retribucions

  • Dedicació: Assistències
  • Retribució anual (sou brut): 0€
  • Indemnització per assistència a òrgans col·legiats: Sí
  • Indemnització Ple (previsió bimensual): 60€
  • Indemnització Juntes de Govern (previsió quinzenal): 100€
  • Indemnització Consell de Govern (previsió setmanal): 475€
  • Indemnització Junta de Portaveus (previsió bimensual): 250€
  • Indemnització Comissió especial de comptes (previsió anual) 100€
Darrera actualització: 06.09.2023 | 10:22