2021 - Modificacions Pressupostàries

Darrera actualització: 03.02.2022 | 09:58

Documents

MC 1/2021- G.C. Aportació AGBAR- Recuperació font del rector
254,08KB
MC 2/2021 - G.C. Finançament de les eleccions al Parlament de Catalunya
303,6KB
MC 3/2021 - Finançament del capítol 1 de les eleccions al Parlament de Catalunya
299,3KB
MC 5/2021 - Incorporació de romanents d'inversions 2020
3,1MB
MC 6/2021 - G.C. Eleccions al Parlament- Despeses material protecció COVID-19
306,52KB
MC 7/2021; 8/2021; 13/2021 - Certificat d'acord incorporació A,AD subvencions 2020
661,32KB
MC 9/2021 - G.C. Implementació de mesures extraordinàries de la CoVid-19 durant l’exercici 2020
327,2KB
MC 10/2021 - Renovació conveni pràctiques estudiant - Àrea d’Urbanisme
331,46KB
MC 11/2021 - Projecte recuperació Font del Rector
327,41KB
MC 12/2021 - G.C. Col·laboració en matèria de serveis socials bàsics 2020
325,96KB
MC 14/2021 - G.C. Finançament en l’àmbit de joventut
309,2KB
MC 15/2021 - G.C. Protecció marge esquerra Riera de les Comes - Fase 2
327,18KB
MC 16/2021 - Responsabilitat patrimonial danys ocasionats durant les obres del Parc Metropolità dels Jardins de la Font del Rector
337,29KB
MC 17/2021 - Ampliació servei neteja edificis municipals
323,45KB
MC 18/2021 - G.C. Conveni AMB instal·lació caldera biomassa poliesportiu municipal
342,26KB
MC 19/2021 - Indemnització estudiants en pràctiques
319,4KB
MC 20/2021 - G.C. Programa de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals 2021-2022
313,97KB
MC 21/2021 - G.C. Pla general d’inversions 2020-2023
315,28KB
MC 22/2021 - T.C. Pla excepcional d’ocupació CoVid-19
314,93KB
MC 23/2021 - T.C. Responsabilitat patrimonial danys per ocasionats durant l’execució de les obres del Parc Metropolità dels Jardins de la Font del Rector
316,17KB
MC 24/2021 - S.C. Proposta d'acord expropiacions parcel·les 59 i 60 polígon 9
806,54KB
MC 25/2021 - S.C. Avantprojecte Poliesportiu Municipal.
603,23KB
MC 26/2021 - S.C. Complexió pressupost execució PEC d’obres segons projecte BV-2004 2 fase BIS.
608KB
MC 27/2021 - T.C. Millores energètiques, lumíniques i econòmiques enllumenat públic
316,17KB
MC 28/2021 - S.C. Increment despesa en S. Jurídics idespeses en el Registre de la Propietat
620,59KB
MC 29/2021 - T.C. Millora accessibilitat escala Ajuntament
652,78KB
MC 30 /2021 - T.C. Conveni Consorci Turisme Baix Llobregat 2021
365,21KB
MC 31/2021 - G.C. Pacte d’Estat contra la violència de gènere exercici 2020.
308,41KB
MC 32/2021 - G.C. Finançament de programes complementaris, actuacions de millora i digitalització dels serveis socials.
308,38KB
MC 33/2021 - G.C. Programa treball, talent i tecnologia.
309,22KB
MC 34/2021 - G.C. Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI.
0B
MC 35/2021 - G.C. Suport per un nou impuls econòmic i social- Programa d inversions (PRI).
372,69KB
MC 36/2021 - G.C. Pla general d’inversions 2020-2023, línia de suport 1 “Projectes sostenibles” (80% de la dotació garantida) per la inversió en un Centre de Serveis Municipals.
313,71KB
MC 37/2021 - G.C. Finançament Diputació de Barcelona per a “La conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI) 2021”
301,87KB
MC 38/2021 - G.C. Per a l’actuació “Programa anual d’actuacions 2021 per la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica”.
296,99KB
MC 39/2021 - G.C. Adquisició materials i equipaments estimulació sensorial.
312,15KB
MC 40/2021 - T.C. Dotació "Gestió electrònica d’expedients".
311,94KB
MC 42/2021 - T.C. Dotació de saldo l’aplicació pressupostària corresponent als Serveis jurídics.
381,26KB
Expt. 43/2021- G.C. Subvenció Diputació de Barcelona- Desratificació i desinsectació
342,34KB