2021- Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix entre els seus objectius garantir l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de totes les Administracions Públiques.

Darrera actualització: 17.02.2023 | 12:45