Requisits

Les alertes adreçades a la Bústia ètica han de complir els requisits següents:

  • Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de l'actuació pública.
  • Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir-ne les proves. No es poden iniciar actuacions fonamentades només en opinions.
  • Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a la integritat de l’Administració de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.
  • No s’admetran les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.
Darrera actualització: 07.12.2022 | 14:05