SOM-ERC - Comunicat - Ple Ordinari 31/01/2020

Abans de l'inici del ple, va haver-hi un minut de silenci per condemnar els feminicidis que s'estan produïnt a la nostra societat.

També es va tenir un record per les víctimes com a conseqüència del temporal #GLÒRIA.

L'alcalde va recordar la pèrdua de fa unes setmanes de la uqe fou alcaldessa DOLORS BAQUÉS i MARTORELL, primera acaldessa de Sant Climent durant les legislatures del 91-95 i 95-99, i se li va retre un fort aplaudiment de part de tots els assistents al ple, on també estaven els seus familiars.

Dels assumptes de la convocatòria, i com a més significatius, es va aprovar una MOCIÓ amb el suport de tots els grups, on l'AMB liderarà i coordinarà resposta unitària de les alcaldies afectades pel temporal GLÒRIA, que exigirà una auditoria sobre l'estat de les línies i les estacions transformadores a la companyia electrica.

Com a punt més rellevant de l'ordre del dia, hi havia la Proposta per l'Aprovació dels Pressupostos per l'exercici 2020, els quals NO van ser aprovats, i on el nostre grup municipal va votar que NO, argumentant el sentit del vot de la següent manera:

 

1. Pel que fa a les remuneracions dels càrrecs electes, aquests pressupostos no recullen les nostres peticions que portem reclamant en les 3 darreres legislatures. Vàrem traslladar una proposta de reducció de les remuneracions dels càrrecs electes, reiterem, una proposta, amb la voluntatd'acordar unes noves remuneracions dels càrrecs electes, i això va ser el passat juliol 2019, però aquestes NO han estat escoltades i contemplades en els nous pressupostos. A més a més, les actuals remuneracions  dels càrrecs electes van ser aprovades amb el vot de qualitat de l'alcalde , que tot i que queda recollit en el ROM, considerem que no estan legitimades i que no son ètiques, doncs va faltar un regidor en les votacions.

2. El crèdit per import de 175.000€ que forma part del pressupost en el capítol d'ingressos, no hauria de formar part del mateix, perquè no té cap finalitat, no està concretat el seu objectiu, detallada una inversió o un projecte concret. A més a més, i previ a demanar aquest hipotètic crèdit, caldrà explorar i treballar la possibilitat d'obtenir ajuts d'ens supramunicipals (DIBA, AMB o Consell Comarcal), si és que hi ha clarament un projecte concret, que ara mateix desconeixem. En el mateix sentit i sabent que l'any vinent haurà finalitzat l'amortització de les expropiacions de les zones verdes de la Rodera, l'Ajuntament  disposarà de 129.000 € més, i també haurà transcorregut 1 any més de l'amortització del Pla de Sanejament, que son 248.000€/any, de manera que l'Ajuntament caminarà cap una situació econòmica més favorable, per tant, no considerem necessari que hi sigui aquest crèdit en el pressupost.

3.  Les partides que fromen del Capítol 6: "Urbanització C/Rodera per de 172.000€" i la partida "Arranjament Plaça de la Vila i aparcament municipal per 158.000€",  que representen gairebé un 7% de la proposta de l'actual pressupost , no tenen ni ofereixen cap tipus de d'informació, a banda d'una voluntat política. Considerem que aquests 330.000€, xifra molt elevada per un municipi com Sant Climent, necessita d'una concreció molt més important, que hauria de formar part d'un pla d'inversions i tenir un consens molt important de tots els grups muniicpals, tal i com el nostre grup municipal va expressar en el ple de contitució del nou Ajuntament, on manifestàvem que per les grans decisions i inversions del nostre poble, calia un consens de totts els grups municipals per obtenir el vist i plau del poble.

 

Per tot això exposat, el grup municipal SOM-ERC A.M votarà que NO als pressupostos, i malgrat aquest NO, mantenim la voluntat de ma estesa i diàleg, i continuar treballant per l'interès general del poble.

Insistir i reiterar un cop més, de la necessitat que ha d'haver-hi més voluntat de diàleg i consens polític per portar a terme els diferents projectes e inversions més rellevants del nostre poble. Gràcies.

Darrera actualització: 14.07.2023 | 12:34