Desenvolupament Ple Ordinari, 31 de març de 2022

Divendres, 1 d'abril de 2022 a les 00:00

Aspectes més destacables del Ple Ordinari del 31 de març de 2022

Dijous 31, es va realitzar el Ple Ordinari, per via telemàtica través del canal de  YouTube de l'Ajuntament de Sant Climent, i per poder facilitar la participació dels veïns i veïnes, a través de l'email st.climent@santclimentdellobregat.cat.

El ple queda validat pels serveis jurídics municipals (secretaria), per realitzar-lo en temps i forma telemàtica. I es comença amb l'aprovació de les actes núm. 2/2022 de data 24 de febrer de 2022 i núm. 3/2022 de data 18 de març de 2022.

Seguidament, queda aprovat definitivament el Pressupost del 2022 de l'Ajuntament de Sant Climent, s'aproven les bases ajuts per a les famílies monoparentals 2022 i s'aprova per unanimitat el nomenament del Jutge/essa de Pau titular i substitut/a del municipi de Sant Climent de Llobregat, i com a última aprovació, es presenta una  moció conjunta de tots els grups municipals JxCAT-JUNTS, SOM-ERC-AM i GxSC-CP per donar suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, quedant aprovada.

Per una altra banda, es presenta una moció pel part del grup municipal Gent x Sant Climent ( GxSC-CP) per demanar l'obertura d'un expedient informatiu al Dep. d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pels fets ocorreguts al CEIP Sant Climent a conseqüència de la vaga del passat 15 de març de 2022, on es va exposar que la regidora d'Educació va estar en contacte amb tot l'equip educatiu, tant de l'escola com la inspecció d'educació i ha estat informada i coordinada de totes les actuacions fetes i propostes de millora, amb el que l'ajuntament considera de què a l'àmbit educatiu la Generalitat ha tractat correctament l'expedient amb un advertiment a la directora. Quedant rebutjada.

Per concloure el ple, l'alcalde passa a donar la informació d'alcaldia:
■ La jornada de portes obertes de l'Escola Bressol Municipal, es faran els dies 25, 27, 28 i 29 d'abril, des de les 16:30 h a 18:30 h i es farà amb cita prèvia. Indica també que la preinscripció de l'EBM es farà entre els dies 9 i 20 de maig.
■ Tornarem a tenir la unitat mòbil del DNI, el proper 10 de maig i es recolliran 3 dies després, el dia 13 de maig i com sempre s'ha d'apuntar a l'ajuntament.
■També informar que tornarem a tenir al Casal d'estiu a l'escola i l'empresa ja està fent la programació i preparació del Casal i que com sempre serà després d'acabar el període escolar, a partir del 27 de juny.
■ Accions portades a terme per ajudar al poble d'Ucraïna (Podeu veure la intervenció al Canal YouTube (minut 01:03:00).

Per acabar, l'alcalde, vol fer un aclariment sobre l'últim plenari extraordinari, del passat 18 de març, on des de GxSC-CP es va imputar a l'equip de govern, que per estar desorganitzats i convocar un ple extraordinari havia costat diners al poble: "Indiquem que a part de la legalitat demostrada i obligatòria, no ha sigut per aquest equip de govern, ja que els 50 € de la dieta, com ja els hi vaig indicar, per assistir al ple, nosaltres hem renunciat, cosa que vostès, un cop s'ha fet el pagament no han fet i ja han cobrat.

També, vol aclarir, què des de GxSC-CP, van dir en el plenari del 18 de març, que l'equip de govern estava desorganitzat, que anava tard i a última hora per aprovar la modificació de les plusvàlues, ja que en altres ajuntaments de l'entorn ja s'havien aprovat al gener: "Doncs Sr. Monteagudo, indicar-li les dates d'aprovació de les publicacions dels municipis del nostre entorn, com Molins de Rei (07/03), Viladecans (28/02), Hospitalet de Ll. (28/02), Esplugues (22/03),...i així altres de l'entorn i inclús li puc dir més, des del Ministeri d'Hisenda s'informa que el fet de no aprovar l'ordenança fiscal en els terminis previstos, no invalida l'impost i, per tant, l'ajuntament pot seguir exigint l'impost segons disposa el RD 26/2021, o sigui, els ciutadans mai han tingut un greuge".

La regidora d'esquerra republicana, la Sra. Elisabet Marcos, li demana la paraula a l'alcalde per intervenir. La seva intervenció es basa en posar de manifest que a la Junta de portaveus, es va retirar el punt de donar compte de l'expedient informatiu obert per possible cas d'assetjament sobre la seva persona, de part del regidor no adscrit, el Sr. Ismael Mora i que ella reconeix que es va equivocar demanant la seva retirada, i explica els fets que segons ella hi han ocorregut aquest Ajuntament i li demana a l'alcalde que porti a la Fiscalia tots els fets ocorreguts.

L'alcalde acaba el plenari, donant les gràcies i desitjant bona nit a tothom.

Ple extraordinari podeu accedir a veure-ho al Canal de YouTube
El ple finalitza a les 19:24 h

IMPORTANT

Per tal que els nostres vilatans i vilatanes restin informats de totes les notícies oficials, des de l’Ajuntament es recomana que us subscriviu gratuïtament al Butlletí Digital des de l’adreça http://www.santclimentdellobregat.cat/actualitat/butlleti-digital/

 

Darrera actualització: 07.10.2022 | 09:55