Desenvolupament Ple Ordinari 28 gener 2021

Divendres, 5 de febrer de 2021 a les 20:00

Aspectes més destacables del Ple Ordinari del 28 gener de 2021

Dijous 28, es va realitzar el Ple Ordinari, de nou per via telemàtica.

L’alcalde fa un record per tots els malalts i malaltes per la Covid i les seves famílies i també tot el suport pels sanitaris i professionals que estan relacionats directe o indirectament i que estan treballant per minimitzar aquesta pandèmia. Les dades comunicades del 20 al 26 de gener són 7 casos nous, amb una incidència acumulada de 169,5.

També comenta que a Sant Climent, al mes de desembre quedem en 184 aturats i aturades, havent baixat en 3 persones de les dades anteriors. Recordant que hem de fer un esforç per poder lluitar per aquest col·lectiu.

El ple queda validat pels serveis jurídics municipals (secretaria) per realitzar-lo en temps i forma telemàtica. S'inicia amb l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, núm.10 del Ple de data 22 de desembre de 2020 i la núm.1 del Ple de data 20 de gener de 2021.

Seguidament, amb la presentació del punt, per part del 1r tinent d’alcalde, el Sr. Ismael Mora, s’aprova el Planejament General (Modificació). Suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i l'atorgament de llicències i altres autoritzacions al Carrer Padró de Sant Climent de Llobregat, amb els vots a favor de JuntsxCat i Som-ERC, i amb els vots en contra de Gentxscli.

Continua el ple, amb l’aprovació de l'increment salarial de les retribucions del personal funcionari i laboral de l'ajuntament per a l'any 2021, del 0,9%, segons marca la Llei de Pressupostos de l'Estat, amb els vots favorables de tots els regidors i regidores.

I també destaquem, que entren per urgència dos punts, com són:

- La modificació de la distribució dels cartells electorals, pancartes i banderoles, de les candidatures a les Eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021, quedant aprovat amb els vots favorables de tots els regidors i regidores.

- I la resposta a les al·legacions presentades i aprovació definitiva del pressupost, bases d'execució i plantilla de personal per l'exercici 2021, on l’alcalde, Isidre Sierra Fusté, comenta que són els pressupostos amb més càrrega social dels últims anys, amb una congelació d’impostos reiterativa durant els últims 5 anys i que marquen un nivell de despesa amb àmbit social, amb ajuts, amb cultura, amb via pública, més important dels últims 10 anys.

Vol destacar que també acabem de pagar els ajuts de la Fase 2 de la Covid a tots als comerços, indústria i autònoms i s’ha aprovat ja, per part del Consell de Govern, la nova línia d’ajuts que sortiran en breu, que serà la Fase 3 de la Covid, per tots els autònoms, empreses i restauració. Per tant, aquest pressupost, és un pressupost per ajudar a la ciutadania de Sant Climent i per fer aquelles inversions que es reclamen. Quedant aprovat amb els vots a favor de JuntsxCat i Som-ERC, i amb els vots en contra de Gentxscli.

Per últim l’alcalde passa a donar la Informació d'Alcaldia:

■ Acabem d'aconseguir un projecte subvencionat per Diputació de Barcelona, per un import de 13.797,91€, projecte per aplicar als anys 2021-2022, és un programa específic de treball, talent i tecnologia (a implantar en persones vulnerables, en atur, els i les joves, les dones i els col·lectius que més estiguin patint la crisi de la pandèmia) a on els seus objectius són:

- Minimitzar el deteriorament dels actius del poble, persones com a força laboral, empreses i institucions, que ens ha ocasionat i ens continuen ocasionant la covid.

- Reiniciar o reorientar les economies del poble per poder tornar aquella senda del creixement en què estaven posicionades abans de l’estat de la crisi i de la covid.

- Reforçar i enfortir al talent dels treballadors i treballadores, estiguin en atur o estiguin en actiu, la capacitat productiva del nostre poble, o sigui... empreses, cooperatives, gent en atur que vulgui emprendre, per contribuir a la construcció d’un model de creixement sostenible alhora que competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats socials.

Per finalitzar, l'alcalde demana que es respectin les mesures de seguretat que avui se'ns demana i que actuem amb seny.

Cuideu-vos molt!

Ple extraordinari podeu accedir a veure-ho al Canal de YouTube

El ple finalitza a les 20:03 h

IMPORTANT

Per tal que els nostres vilatans i vilatanes restin informats de totes les notícies oficials, des de l’Ajuntament es recomana que us subscriviu gratuïtament al Butlletí Digital des de l’adreça http://www.santclimentdellobregat.cat/actualitat/butlleti-digital/

 

Darrera actualització: 15.03.2021 | 16:35