Desenvolupament Ple Ordinari 27 gener 2022

Dilluns, 31 de gener de 2022 a les 18:00

Aspectes més destacables del Ple Ordinari del 27 gener de 2022

 

Dijous 27, es va realitzar el Ple Ordinari, de nou per via telemàtica.

L'alcalde comenta les dades comunicades fins al 25 de gener, és de 200 casos i també comenta que a Sant Climent, les dades d'atur de desembre és de 157 persones aturats i aturades, el que suposa una disminució total del 2021 de 27 persones i situant-lo en el 7,2% (2 punts per sota de la mitja del Baix Llobregat i 3 en respecte a tota Catalunya), hem de tenir en compte que encara que són bones dades no hem d'abaixar la guàrdia en el suport al teixit productiu.

L'alcalde fa un record per tots els malalts i malaltes per la Covid i les seves famílies i també vol aprofitar per donar el condol i tenir un record per Juan Garcia que va perdre la vida el passat dijous al terme municipal de Sant Climent de forma accidental. Un record a la família i voldria agrair tant l'ajut que es va rebre per part de moltíssimes persones en la seva recerca, com per l'operatiu dels cossos de seguretat com, així com per les mostres de condol dels climentons i climentones. La família ens ha fet arribar un exprés agraïment per tot l'operatiu i acompanyament rebut.

El ple queda validat pels serveis jurídics municipals (secretaria) per realitzar-lo en temps i forma telemàtica. S'inicia amb l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, núm.10/2021 de data 25 de novembre de 2021 i núm. 11/2021 de data 23 de desembre de 2021.

Seguidament, l'alcalde, el Sr. Isidre Sierra, fa la presentació del següent punt, el Pressupost Municipal per al 2022, bases d'execució i annex del personal per a l'exercici 2022, seguit de les intervencions dels regidors i regidores de l'equip de govern. (Podeu veure la intervenció Canal YouTube o accedir aquí per ampliar la informació), on han volgut destacar l'increment del pressupost municipal en un 23,54%, els 32.000 € més per les entitats locals culturals, escoles del poble, AFA's, entitats esportives, de protecció civil i altres, els 50.500 € per Serveis Socials per poder fer front a la Covid-19 o els 933.000 € per la reforma i ampliación del Poliesportiu i la reforma, millora i manteniment del Casal de Cultura. Quedant aprovat inicialmente amb els vots a favor de JuntsxCat i SOM-ERC; els vots en contra de Gent per Sant Climent i l'abstenció del regidor no adscrit, Ismael Mora.

Continua el ple, amb l'aprovació de l'increment salarial de les retribucions del personal de l'ajuntament per a l'any 2022.

I a continuació s'aprova també la convocatòria pública per a la proposta de Jutge/essa de Pau titular i/o Jutge/essa de Pau substitut/a, d'aquest municipi de Sant Climent de Llobregat.

En el cas de la moció presentada pel grup municipal Gent x Sant Climent, demanant una auditoria externa independent, el portaveu del grup, el Sr. Monteagudo, demana directament a l'alcalde que retiri la moció. El Sr. Monteagudo indica que no s'ha llegit l'informe de secretaria que està a l'expedient i que demana la retirada del punt i que si fa falta ja ho presentarà en un altre plenari. 

Informació d'Alcaldia
- En l'episodi de l'ocupació de la Masia Can Bonet, l'ajuntament ha utilitzat els mètodes administratius que contempla la Llei del Patrimoni i el seu desenvolupament reglamentari. Des de l'assessoria jurídica de l'Ajuntament i en coordinació amb els Departaments de Serveis Tècnics i Seguretat Ciutadana, s'ha procedit a realitzar la recuperació d'ofici i el desnonament administratiu d'un bé de domini públic. I finalment, i segons consta en ofici del Cap de la Policia Local, amb data 12 de desembre les persones que ocupaven l'edifici abandonen voluntàriament l'edifici i policia local posa un nou cadenat de serveis quedant l'accés exterior tancat.

- Amb data 9 de novembre s'informava per part del secretari, que en data 11 de novembre per part de la Junta de Govern era aprovada l'acció de desnonament de la Masia Can Bonet amb advertiment que en cas de no lliurar l'immoble municipal en el termini indicat, s'adoptarien les mesures de desallotjament amb l'auxili de la força pública, així com imposar multes coercitives de fins al 5% del valor dels béns ocupats.

Moltes gràcies a tothom!

Ple extraordinari podeu accedir a veure-ho al Canal de YouTube

El ple finalitza a les 21:21 h

IMPORTANT

Per tal que els nostres vilatans i vilatanes restin informats de totes les notícies oficials, des de l’Ajuntament es recomana que us subscriviu gratuïtament al Butlletí Digital des de l’adreça http://www.santclimentdellobregat.cat/actualitat/butlleti-digital/

 

Darrera actualització: 02.03.2022 | 10:09