Desenvolupament Ple Ordinari 25 de març de 2021

Divendres, 2 d'abril de 2021 a les 13:00

Aspectes més destacables del Ple Ordinari del 25 març de 2021

Dijous 25, es va realitzar el Ple Ordinari, de nou per via telemàtica, però en aquesta ocasió en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Climent, per poder facilitar la participació dels veïns i veïnes, a través de l'e-mail st.climent@diba.cat

L'alcalde vol recordar a les persones que han traspassat pel COVID i a totes les persones que estant patint aquesta crisi sanitària, social i econòmica. I també vol informar de les últimes dades d'atur que són 183 aturats, que en qaunt a l'últim mes ha baixat el 5 persones i destacar que en dades de covid estem en un 90,92%, per tant em de seguir molt alerta.

El ple queda validat pels serveis jurídics municipals (secretaria) per realitzar-lo en temps i forma telemàtica. S'inicia amb l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, 2/2021 de data 25 de gener de 2021 i núm. 3/2021 de 28 de gener de 2021.

Seguidament, amb la presentació del punt, per part de l'alcalde, el Sr. Isidre Sierra i la intervenció del Sr. Ismael Mora, 1r tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, s’aprova inicialment el document únic de Protecció Civil DUPROCIM de Sant Climent de Llobregat, amb els vots a favor de tots els grups polítics.

Continua el ple, amb l’aprovació del dictamen per tal d'ampliar la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona i alhora confirmar i clarificar l'abast d'anteriors acords de delegació en matèria de recaptació dels ingressos locals i amb l'aprovació de la sol·licitud al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya  per la delegació de competències sancionadores per infraccions greus tipìficades al Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost, tots dos aprovats per tots els grups polítics.

Seguim amb la intervenció del portaveu de SOM-ERC-AM, el Sr. Ismael Mora, que passa a llegir la moció a petició del Grup Municipal de SOM-ERC-AM i JuntxCat de Suport a l'Amnistia, que després de les intervencions amb el seu sentit de vot, quedaria aprovada la moció amb els vots dels grups SOM-ERC-AM, JuntxCat i els regidors de GxSC-CP, Laura Catalan i David Roda.

Es continua amb la lectura per part de la portaveu de JuntsxCat, la Sra. Neus Serrano, la Moció de suport a Pabol Hasel i la Llibertat d'Expressió presentada pels Grups Municipals SOM-ERC-AM i JuntsxCat, i després de les intervencions de la resta de grups polítics i regidors, s'aprova la moció amb els vots dels grups SOM-ERC-AM, JuntxCat i els regidors de GxSC-CP, Laura Catalan i David Roda.

I també es tracta per urgència, pel grup GxSC-CP una moció presentada pel seu portaveu, el Sr. Monteagudo, de mesures per evitar talls de llum i baixades de tensió i, millorar la supervisió i manteniment del subministrament elèctric a Sant Climent de Llobregat, que després de les intervencions dels portaveus dels grups polítics no queda aprovada, ja que va entrar fora de plaç i no s'estima com a urgència, perquè és un tema de màxima importància que s'està tractant i seguint dia a dia. L'alcalde explica molt àmpliament amb una última intervenció dels passos que s'han seguit, que s'estan seguint i els que estan pendents per poder arribar a una sol·lució i els emplaça a la presentació de la moció pel pròxim ple on es revisarà i on s'incorporarà contingut. 

Per últim l’alcalde passa a donar la Informació d'Alcaldia:

■ Recordar que el 31 de març hi haurà vacunació al Casal de Cultura, ja que des del CatSalut ens han demanat un espai més ample i ja s'està trucant a la gent dels grups que toquen ara.

Per finalitzar, l'alcalde vol destacar que en dades de vacunació de la Covid portem 470 vacunats entre grups de risc, grups de primera línia de prevenció i que poden venir vacunats des del Consultori Local, Cap Montbaig de Viladecans o fins i tot des d'altres centres sanitaris com són l'Hospital de Bellvitge, centres de Viladecans o inclús domicilis.

Cuideu-vos molt!

Ple Ordinari podeu accedir a veure-ho al Canal de YouTube

El ple finalitza a les 21:45 h

IMPORTANT

Per tal que els nostres vilatans i vilatanes restin informats de totes les notícies oficials, des de l’Ajuntament es recomana que us subscriviu gratuïtament al Butlletí Digital des de l’adreça http://www.santclimentdellobregat.cat/actualitat/butlleti-digital/

Darrera actualització: 09.04.2021 | 14:51