Desenvolupament Ple Extraordinari 25 gener 2021

Divendres, 29 de gener de 2021 a les 18:00

Aspectes més destacables del Ple Extraordinari del 25 gener de 2021

Dilluns 25, es va realitzar el Ple Extraordinari  "Moció presentada pel grup municipal Gent x Sant Climent per sol·licitar la comunicació dels procediments judicials en els que l'Ajuntament sigui part demandant o demandada", de nou per via telemàtica.

El ple queda validat pels serveis jurídics municipals (secretaria) per realitzar-lo en temps i forma telemàtica. 

Comença al ple l'alcalde donant la paraula al portaveu del grup municipal Gent x Sant Climent, perquè faci l'exposició com a grup demandant del ple extraordinari sobre la Moció per sol·licitar la comunicació dels procediments judicials en els que l'Ajuntament sigui part demandant o demandada.

Seguidament fan una intervenció la resta de portaveus dels grups municipals, exposant la seva posició respecte a la moció presentada:

El portaveu de Som-ERC, el Sr. Mora exposa que tots els regidors tenen accés a la informació i que els funcionaris públics estan a la seva disposició per mostrar tots els expedients municipals.

La portaveu de JuntsxCat, la Sra. Serrano exposa que actualment ja es dóna la informació per part de secretaria i que l'administració electrònica es va implantant progressivamet com podem veure a tots els expedients que van als plens municipals, a les juntes de govern i a la resta d'òrgans tal com pot veure tota la ciutadania a la web.

Es passa a la seva votació, quedant rebutjada amb els vots en contra de JuntsxCat i Som-ERC.

Seguit a la votació, se li dóna la paraula de nou al portaveu de Gent x Sant Climent, el Sr. Jose Antonio Monteagudo. (Intervenció que podeu accedir a través del canal de Youtube).

Per acabar, l'alcalde, li reitera la disponibilitat de poder venir a l'ajuntament a demanar qualsevol informació que necessiti sense cap impediment, però sí que vol explicar les diferents accions que s'estan portant a terme per part de l'ajuntament de Sant Climent de Llobregat, com fer uns plans d'ocupació per poder netejar la muntanya, fer un pla de suport al comerç local, fer un pla de millora a l'accessibilitat de les voreres o als guals i altres perquè puguem millorar a poc a poc al nostre municipi. També col·laboració a la logística de Covid a l'escola, s'han donat espais per poder atendre a les famílies, el Pla Educatiu de l'any 2021-2022 ja s'està treballant a la Regidoria d'Educació, unes noves joguines que hi ha al parc de l'església que s'han instal·lat per una millora i que feia molt de temps que no teníem recursos per fer-ho i ara s'ha pogut fer, sumem uns nous serveis per a la recollida selectiva per poder atendre millor als veïns i a les veïnes (poda, horaris, ...). I finalitza la seva intervenció estenent de nou la seva mà a tots els regidors i regidores per a facilitar la transparència, informació i bon govern.

L'alcalde, el Sr. Isidre Sierra dóna les gràcies a tots els regidors i regidores i els emplaça al dijous 28, que hi haurà un ple ordinari i on en l'apartat de precs i preguntes estem a la seva disposició i vol compartir una informació, que com els plens a distància continuaran durant mesos, s'està treballant ja en una plataforma perquè es puguin trametre en directe i així la ciutadania podrà veure els plens i per suposat qualsevol connexió que pugui haver-hi en l'exterior pugui ser en obert i no tingui un sobrecost pel municipi.

Recorda que les dades de coronavirus no són bones, que intentem sortir al menys possible, serveis essencials i que els contactes socials siguin al mínim possible, la situació als hospitals és molt greu, les doctores, doctors, infermeres, infermers, ....Tot el món sanitari està molt al límit, amb lo qual demana que es faci un ús responsable del nostre temps, del nostre treball i dels nostres contactes.

Moltes gràcies a tothom!

Ple extraordinari podeu accedir a veure-ho al Canal de YouTube

El ple finalitza a les 19:44 h

IMPORTANT

Per tal que els nostres vilatans i vilatanes restin informats de totes les notícies oficials, des de l’Ajuntament es recomana que us subscriviu gratuïtament al Butlletí Digital des de l’adreça http://www.santclimentdellobregat.cat/actualitat/butlleti-digital/

 

Darrera actualització: 15.03.2021 | 16:34