Desenvolupament Ple Extraordinari 24 febrer 2022

Dilluns, 28 de febrer de 2022 a les 00:00

Aspectes més destacables del Ple Extraordinari del 24 de febrer de 2022

Dijous 24, es va realitzar el Ple Extraordinari, de nou per via telemàtica.

L'alcalde comenta que els 11 regidors i regidores s'adhereixen al manifest de les entitats municipalistes fan sobre el conflicte d'Ucraïna "El poble de Sant Climent de Llobregat condemna l'agressió Russa a Ucraïna, aposta per la desescalada del conflicte i demana la desmilitarització de la zona i l'establiment d'un diàleg enfocat a la construcció de la pau".

Dir que les xifres d'aquests últims 7 dies de covid estan en 28 contagiats/des i estem en un 0,89, indicar també que els aturats/des es situen aquest mes ens situem en 150 persones, 7 més que el mes anterior i 38 menys que  tot l'any anterior.

El ple queda validat pels serveis jurídics municipals (secretaria) per realitzar-lo en temps i forma telemàtica. S'inicia amb l'aprovació de les actes de la sessió anterior, núm.1/2022 de data 27 de gener de 2022.

Seguidament, el secretari, fa la presentació del següent punt, el "Modificació del Planejament General - Proposta d'acord per aprovar la modificació del Pla General metropolità a l'entorn del C/ Padró de Sant Climent de Llobregat" i que ja estava posat a disposició de tots els regidors/res.(Podeu veure les intervencions al Canal YouTube). Quedant aprovat amb els vots a favor de JuntsxCat, SOM-ERC i el regidor no adscrit i els vots en contra de Gent per Sant Climent.

Continua el ple, amb l'aprovació per unanimitat, després de l'exposició i agraïment per part del secretari als Serveis Tècnics i Intervenció, i l'aportació per part de l'alcalde, que indica que "Tot el que sigui normalitzar i fer més fàcil i fer més transparent la convocatòria d'ajuts és un bé i un esforç de transparència per part de les administracions públiques" de la "Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 11, bonificant íntegrament la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici de 2022" i de les "Bases Reguladores Específiques per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat ajudar a les persones i/o famílies del municipi per als exercicis 2022-2025".

L'alcalde dóna les gràcies a tots els serveis tècnics i veïns i veïnes que han aportat propostes al projecte, finalitzant el ple.

Ple extraordinari podeu accedir a veure-ho al Canal de YouTube

El ple finalitza a les 19:32 h

IMPORTANT

Per tal que els nostres vilatans i vilatanes restin informats de totes les notícies oficials, des de l’Ajuntament es recomana que us subscriviu gratuïtament al Butlletí Digital des de l’adreça http://www.santclimentdellobregat.cat/actualitat/butlleti-digital/

 

Darrera actualització: 07.07.2022 | 11:19