David Roda Raya

Regidor 
GxSC-CP  

Breu Currículum:

- Grau en Enginyeria Agrícola Universitat Politècnica de Catalunya (2010 - 2014).
- Màster interuniversitari de formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.
- Matemàtiques) UAB, UB, UOC, UPC, UPF (2015 - 2016).
- Director Tècnic d'inspecció d'equips d'aplicació de fitosanitaris en ús (ITEAF) Unitat de Mecanització Agrària (UMA) (2014).
- Postgrau en comunicació i lideratge polític  UAB (2018-2019).

Actualment treballant com a professor de secundària.

 

Retribució Total : 6.400,00 € Descompte IRPF: 960,00 €
Descompte Seguretat Social: 0,00 €

Telèfon:936 580 791
Adreça electrònica: rodard@diba.cat
Darrera actualització: 15.06.2020 | 09:27