David Roda Raya

Regidor a l'oposició
GXSC-CP  

Breu Currículum

- Grau en Enginyeria Agrícola Universitat Politècnica de Catalunya (2010 - 2014).
- Màster interuniversitari de formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.
- Matemàtiques) UAB, UB, UOC, UPC, UPF (2015 - 2016).
- Director Tècnic d'inspecció d'equips d'aplicació de fitosanitaris en ús (ITEAF) Unitat de Mecanització Agrària (UMA) (2014).
- Postgrau en comunicació i lideratge polític  UAB (2018-2019).

Actualment treballant com a professor de secundària.

Retribucions

  • Dedicació: Assistències
  • Retribució anual (sou brut): 0€
  • Indemnització per assistència a òrgans col·legiats: Sí
  • Indemnització Ple (previsió bimensual): 60€
  • Indemnització Junta de Portaveus (previsió bimensual): 250€
  • Indemnització Comissió especial de comptes (previsió anual) 100€

Telèfon: 936 580 791
Adreça electrònica: david.roda.raya@gmail.com
Darrera actualització: 07.09.2023 | 08:40