Salvador Tugas i Molins

3r Tinent d'Alcaldia
Junts - CM

Via Pública i Convivència, Mobilitat, Política Agroforestal i Patrimoni, Protecció i Benestar dels animals, Policia Local i Protecció Civil.


Breu Currículum
- Diplomat en Relacions Laborals.
- Capatàs Forestal.
- Cap de parc dels BBVV de Begues.
- Tresorer de l'ADF Sant Ramon.

Retribucions

  • Dedicació: Assistències
  • Retribució anual (sou brut): 0€
  • Indemnització per assistència a òrgans col·legiats: Sí
  • Indemnització Ple (previsió bimensual): 60€
  • Indemnització Juntes de Govern (previsió quinzenal): 100€
  • Indemnització Consell de Govern (previsió setmanal): 475€
  • Indemnització Comissió especial de comptes (previsió anual) 100€

Telèfon: 936 580 791
Adreça electrònica: tugasms@santclimentdellobregat.cat
Darrera actualització: 07.09.2023 | 08:41