2021 - Modificacions Pressupostàries

Darrera actualització: 20.09.2021 | 12:37

Documentació

pdf MC 1/2021- G.C. Aportació AGBAR- Recuperació font del rector
254,08KB
pdf MC 2/2021 - G.C. Finançament de les eleccions al Parlament de Catalunya
303,6KB
pdf MC 3/2021 - Finançament del capítol 1 de les eleccions al Parlament de Catalunya
299,3KB
pdf MC 5/2021 - Incorporació de romanents d'inversions 2020
3,1MB
pdf MC 6/2021 - G.C. Eleccions al Parlament- Despeses material protecció COVID-19
306,52KB
pdf MC 7/2021; 8/2021; 13/2021 - Certificat d'acord incorporació A,AD subvencions 2020
661,32KB
pdf MC 9/2021 - G.C. Implementació de mesures extraordinàries de la CoVid-19 durant l’exercici 2020
327,2KB
pdf MC 10/2021 - Renovació conveni pràctiques estudiant - Àrea d’Urbanisme
331,46KB
pdf MC 11/2021 - Projecte recuperació Font del Rector
327,41KB
pdf MC 12/2021 - G.C. Col·laboració en matèria de serveis socials bàsics 2020
325,96KB
pdf MC 14/2021 - G.C. Finançament en l’àmbit de joventut
309,2KB
pdf MC 15/2021 - G.C. Protecció marge esquerra Riera de les Comes - Fase 2
327,18KB
pdf MC 16/2021 - Responsabilitat patrimonial danys ocasionats durant les obres del Parc Metropolità dels Jardins de la Font del Rector
337,29KB
pdf MC 17/2021 - Ampliació servei neteja edificis municipals
323,45KB
pdf MC 18/2021 - G.C. Conveni AMB instal·lació caldera biomassa poliesportiu municipal
342,26KB
pdf MC 19/2021 - Indemnització estudiants en pràctiques
319,4KB
pdf MC 20/2021 - G.C. Programa de reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals 2021-2022
313,97KB
pdf MC 21/2021 - G.C. Pla general d’inversions 2020-2023
315,28KB
pdf MC 22/2021 - T.C. Pla excepcional d’ocupació CoVid-19
314,93KB
pdf MC 23/2021 - T.C. Responsabilitat patrimonial danys per ocasionats durant l’execució de les obres del Parc Metropolità dels Jardins de la Font del Rector
316,17KB
pdf MC 27/2021 - T.C. Millores energètiques, lumíniques i econòmiques enllumenat públic
316,17KB
pdf MC 30 /2021 - T.C. Conveni Consorci Turisme Baix Llobregat 2021
365,21KB
pdf MC 31/2021 - G.C. Pacte d’Estat contra la violència de gènere exercici 2020.
308,41KB
pdf MC 32/2021 - G.C. Finançament de programes complementaris, actuacions de millora i digitalització dels serveis socials.
308,38KB
pdf MC 33/2021 - G.C. Programa treball, talent i tecnologia.
309,22KB
pdf MC 34/2021 - G.C. Pla de xoc d’equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI.
0B