2021 - Pressupostos i documentació econòmica-financera

La congelació d’impostos i l’increment de la despesa social marquen els pressupostos per al 2021.

La despesa pública prevista per a l'any vinent és de 4.741.147,76 euros i s'adapta a les necessitats provocades pels efectes socials i econòmics de la pandèmia.

El dimarts 22 de desembre es va aprovar inicialment amb els vots favorables dels grups municipals de JuntsxCat i SOM-ERC i el vot en contra de GentxScli.

Els pressupostos municipals d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2021 es configuren com la previsió de despeses i l'estimació dels ingressos previstos per cobrir aquestes despeses.

Es tracta d'uns pressupostos basats en l'objectiu que aquest Ajuntament esdevingui una administració ben gestionada i solvent mantenint el control de la despesa pública, l'eficiència i l'eficàcia en la gestió municipal i reflectir en els seus comptes públics el seu compromís amb l'estabilitat pressupostaria i amb la sostenibilitat financera.

Entre els aspectes a destacar, el pressupost de l'exercici 2021 es caracteritza per la continuïtat en la congelació dels impostos i no incrementar la càrrega fiscal els nostres vilatans, la reducció de la despesa financera, l'increment de les Ajudes socials, el destí de 121.137euros de despesa en diferents capítols del pressupost per fer front a les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 i que es sumen als crèdits que es van destinar durant l'exercici 2020, la implantació durant l'any 2021 d'un nou sistema de recollida de residus Porta a Porta amb l'objecte de ser un municipi més eficient amb el medi ambient, un menor nivell d'endeutament i equilibri en els comptes públics sense perdre de vista l'objectiu de la contenció de la despesa sense que aquesta vagi en detriment dels serveis que presta l'Ajuntament a la ciutadania.

Podeu veure la totalitat de la documentació en els documents adjunts.

Darrera actualització: 12.02.2021 | 15:31