Sant Climent de Llobregat continua millorant les dades de recollida selectiva

Divendres, 11 de novembre de 2022 a les 07:00

Tot i la bona resposta a les campanyes de conscienciació, el consistori insisteix que cal millorar les dades de separació de residus

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha publicat les xifres d'aplegament de residus, les quals evidencien un increment en la recollida selectiva al nostre municipi. En concret, Sant Climent de Llobregat ha recuperat el 2021 un 37,34% de les escombraries; per primera vegada, pràcticament dins de la mitjana metropolitana, que es troba en el 38,1%. Aquestes dades suposen un augment del 3% respecte del 2019.
Tot i valorar-se de manera molt positiva des de l'Ajuntament, es considera que encara existeix un marge de millora fins a arribar al 55% marcat per a l'any 2025 per la Directiva europea 2018/851, amb el risc de les corresponents sancions que podria comportar el seu incompliment.
La millora de les dades arriba a conseqüència de les successives campanyes de conscienciació dutes a terme en els darrers temps a la nostra població, en especial amb la iniciativa «A Sant Climent de Llobregat separem bé els residus!».
Per altra banda, des del consistori també es vol incidir l’especial importància de separar la fracció orgànica de les escombraries, ja que es poden estalviar recursos transformant la matèria en compost o la seva transformació en fertilitzants. A més, ajuda especialment al medi ambient en la mesura que es disminueix gran quantitat de gasos implicats en l’efecte hivernacle.
 
Altres possibilitats
El consistori també està explorant altres sistemes que permetin millorar les dades de recollida selectiva d'escombraries, com serien el sistema «porta a porta» o mitjançant la instal·lació de contenidors intel·ligents en els nostres carrers.

 

Darrera actualització: 26.04.2023 | 10:48