Sant Climent de Llobregat aprova la nova Ordenança reguladora de Civisme i Convivència Ciutadana

Dimecres, 3 de març de 2021 a les 00:00

L’Ajuntament de Sant Climent, després de l’exposició pública, ha aprovat de manera definitiva aquesta nova eina per preservar la bona convivència i regular les actituds incíviques, la qual entra en vigor el 26 de febrer de 2021

El nou text de l’ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de Sant Climent de Llobregat, aprovat inicialment al Ple d’aquesta Corporació celebrat en sessió de data 26 de novembre de 2020, dota el poble d’un marc general de convivència, aportant les eines necessàries per fomentar el civisme i detectar, corregir o sancionar les actituds incíviques.

Aquesta ha estat sotmesa a informació pública pel termini de 30 dies i, durant aquest període, no ha estat presentada cap al·legació ni suggeriment, per la qual cosa aquesta aprovació inicial de l’ordenança ha esdevingut aprovada definitivament als 15 dies de la seva publicació, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 4 de febrer de 2021.

Podeu accedir a la publicació al E-Tauler o al document de l'Edicte

Darrera actualització: 03.03.2021 | 12:49