S’amplia el servei de transport adaptat

Divendres, 9 de juliol de 2021 a les 00:00

A més del transport col·lectiu fix, que ja s’oferia, a partir d’ara també es podrà sol·licitar el servei esporàdic

Els problemes de mobilitat i algunes discapacitats o trastorns de conducta provoquen que no totes les persones puguin fer servir el transport públic de manera senzilla, amb el problema que aquest fet suposa per a dur a terme certes activitats rutinàries com poden ser assistir a centres de treball o assistencials. Amb la voluntat de poder facilitar el dia a dia d’aquestes persones, l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat ha aprovat el conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per tal d’oferir transport adaptat.

Com a principal novetat d’aquest conveni, a més de mantenir el servei de transport adaptat col·lectiu fix, que ja es prestava, se suma el transport adaptat individual esporàdic. Aquest s’ofereix de manera puntual en situacions que no es poden programar fàcilment amb antelació.

Pel que fa al servei col·lectiu fix, aquest se centra en desplaçaments reiteratius en origen, destinació i horari, de manera que poden ser fàcilment programats. Són desplaçaments normalment diaris per motius laborals o per assistència a centres o tallers ocupacionals, centres especials de treball, centres de dia o altres centres especials.

 

La sol·licitud

Poden accedir a aquest servei les persones que disposin del certificat de reconeixement de discapacitat i tinguin limitacions greus de mobilitat o que presentin algun trastorn greu de conducta que impossibiliti l’ús d’un transport públic. En el cas del transport esporàdic s’hauran de complir també altres requisits com són:

·         Ser usuari/ària de cadires de rodes

·         Fer servir crosses o bastons per caminar

·         Presentar una insuficiència cardíaca greu

·         Presentar algun trastorn greu de conducta que impossibiliti l’ús d’un transport públic

La sol·licitud s’ha de realitzar a través dels serveis socials municipals. L’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat finança un 18 % del cost del servei i la resta és a càrrec del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

 

Darrera actualització: 09.07.2021 | 10:38