Noves mesures per combatre l’alt risc d’incendi forestal

Dimarts, 22 d'agost de 2023 a les 00:00

El nostre poble és un dels municipis afectats per les limitacions provocades per les altes temperatures

Les altes temperatures dels darrers dies han provocat que augmenti el risc d’incendi forestal. Amb aquest motiu, la Generalitat de Catalunya ha aprovat un seguit de prohibicions i restriccions que afecten les localitats que es troben en perill molt alt o extrem d’incendi, com Sant Climent de Llobregat, i d’aquelles que estiguin sota el nivell 3 del Pla Alfa d’Agents Rurals.

Està previst que les limitacions s’allarguin des d’avui, 22 d’agost, fins al pròxim dia 25.  D’altra banda, també es demana a la ciutadania no accedir als parcs naturals (com al parc natural del Garraf) o evitar desplaçaments per pistes forestals a poblacions veïnes en nivell 3 de perill, com Begues o Gavà.

Restriccions i prohibicions temporals

Mentre s’allargui la situació, entren en vigor al nostre municipi les següents mesures:

 • Es prohibeix encendre foc en tots tipus d’espais oberts.
 • Es prohibeix encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d’acampada, inclosos les zones habilitades per aquesta finalitat.
 • Es prohibeix fer servir  maquinària que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de quatre-cents metres al voltant.   
 • Es prohibeix la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc, en l’horari comprés entre les 13 i les 20 hores.
 • Es prohibeix l’ús de material pirotècnic, així com llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d’originar un incendi.
 • Se suspenen totes les activitats d'educació en el lleure, com acampades i rutes, així com l’activitat esportiva que es desenvolupi en el medi natural.
 • Se suspenen les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals.  
 • Se suspèn la sega de cunetes de les carreteres.
 • Se suspenen temporalment totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.
 • Es restringeix l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de cinc-cents metres de zona forestal i a menys de cinquanta metres de terrenys agrícoles.  
 • Es restringeixen les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta. Així mateix, les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius s’han de dur a terme al nucli de població del municipi on es realitzen.
 • Es limita la circulació motoritzada en el medi natural, excepte en el cas de residents o activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

Per a consultar tota la informació actualitzada, podeu consultar el mapa dels municipis afectats o el portal web del Pla Alfa del Departament d’Interior.

Darrera actualització: 22.08.2023 | 12:27