En marxa la renovació del Museu d’Eines del Pagès

Dimecres, 28 de desembre de 2022 a les 00:00

S’aposta per millorar l’accessibilitat del públic i renovar la xarxa de recollida d’aigües pluvials

El Museu d’Eines del Pagès de Sant Climent de Llobregat serà objecte d’una intervenció dirigida a adequar l’equipament a través de millores, tant en l’estructura de l’edifici com a l’àmbit de la seguretat.

D’una banda, el consistori executa actuacions per aprofundir en la seguretat en cas d’incendi. En aquest sentit, està previst instal·lar extintors portàtils en cada planta, atesa la configuració de les zones exteriors del museu. 

Altrament, per a garantir una correcta evacuació de les aigües i evitar-ne l’afectació incontrolada sobre els paviments naturals d’aquests espais, es realitzarà una nova xarxa de recollida de les aigües pluvials que recollirà tots els baixants de les cobertes de porxos i edificis adjacents que hi aboquen, tant dels existents com de nova creació, i també una xarxa de drenatges soterrats per a recollir l’aigua d’infiltració de les parts descobertes de les plataformes. 

Totes les aigües pluvials recollides seran abocades directament a la riera, amb l’objectiu de mantenir-ne el cabal natural i evitar l’abocament d’aigua neta (com és la provinent de la pluja) a la xarxa de sanejament urbà i el seu posterior tractament.

Recuperant la memòria rural col·lectiva
El Museu d’Eines del Pagès de Sant Climent es troba enclavat en les sales gòtiques de la rectoria i en el seu jardí adjacent. El centre va néixer amb la voluntat de retre un homenatge al passat agrícola del nostre poble i a tota la ciutadania que va treballar la terra.
Amb aquesta voluntat, el museu recull totes les eines que es feien servir durant l’etapa rural de Sant Climent, i la seva exposició està integrada per aportacions pròpies, fruit de dècades de treball al camp.
Aquest equipament municipal es pot visitar tots els diumenges i dies festius des de les 11 fins a les 14 hores, tot i que també es pot sol·licitar accedir-hi a hores convingudes per a grups o persones interessades trucant al 936 580 791.
 

Darrera actualització: 26.04.2023 | 10:05