Avui,15 de març, s’obre el termini per a formalitzar la preinscripció escolar per al curs 2021/2022

Dilluns, 15 de març de 2021 a les 00:00

Des del 15 i fins el 24 de març de 2021, es podran fer les preinscripcions als ensenyaments  de Segon Cicle d’Educació Infantil i Primària Obligatòria. Pels Ensenyaments de Secundària Obligatòria (ESO), les dates són entre el 17 i el 24 de març de 2021.

A l’Escola Sant Climent, l’oferta per a P3, és de dos grups de 25 places cadascun, que donarà cobertura a les necessitats del municipi, tenint en compte les dades del padró amb les que hem treballat per fer la planificació educativa.

Pels nois i noies que faran 1r curs d’ESO, el centre adscrit per a l’alumnat de l’Escola Sant Climent és l’Institut Josep Mestres i Busquets, que garanteix una plaça, amb servei de transport escolar.

Pel que fa a la preinscripció per l’Escola Bressol Municipal, serà del 10 al 21 de maig de 2021. Trobareu més informació en els diferents mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat. 

El Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya inicia el procediment de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments de 2n cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO), sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022. Aquest any les famílies hauran de fer el procés de manera telemàtica a través del portal web preinscripcio.gencat.catA partir del 15 de març i via telemàtica al web gentcat:

■ EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE (3-6 ANYS)
■ EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6-12 ANYS)
La presentació de sol·licituds serà com a preinscripció del 15 al 24 de març de 2021 i la matrícula del 14 al 18 de juny de 2021.

■ ESO, Educació Secundària Obligatòria
La presentació de sol·licituds serà com a preinscripció del 17 al 24 de març de 2021 i la matrícula del 14 al 18 de juny de 2021 (1r ESO),  i la matrícula del 28 de juny al 2 juliol de 2021 (2n a 4t ESO).

■ BATXILLERAT
La presentació de sol·licituds serà per inscripció de l'11 al 17 de maig de 2021, la matrícula (ordinària) del 12 al 16 de juny de 2021 i la matrícula (extraordinària) del 7 al 10 de setembre de 2021.

A més de la sol·licitud, les famílies hauran de presentar tota la documentació requerida i aquella que serveixi per a acreditar els criteris de priorització establerts pel Departament d’Ensenyament. Recordem que es donen punts en cas que el fill o filla tingui germans o germanes que estiguin estudiant al centre escollit com a primera opció o si el pare, la mare o el tutor/a legal hi treballen; també es donen punts per la proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola; per percebre la renda garantida de ciutadania, en cas que hi hagi alguna discapacitat a la unitat familiar amb un grau igual o superior al 33 %, i per ser famílies monoparentals i nombroses. 

Darrera actualització: 16.03.2021 | 18:46