Adhesió Programa Demèter

Dimarts, 26 de novembre de 2019 a les 00:00

L'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat s'adhereix al Programa Demèter, amb l'objectiu de treballar amb el Pla d'Igualtat Intern amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. El programa Demèter és un instrument per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de transparència i en els projectes d'innovació en el bon govern per contribuir a equilibrar la corresponsabilitat entre dones i homes.

L'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona és responsable de coordinar les accions i iniciatives orientades a impulsar la transparència, facilitar el dret d'accés a la informació i promoure el bon govern.

La igualtat de gènere i l'objectiu d'assolir un equilibri del 50% entre homes i dones en les empreses, les administracions públiques i la societat civil constitueix un dels objectius de la governança mundial, tal com recull l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. En aquest sentit, és clau que totes les polítiques públiques de tots els nivells de govern incorporin transversalment la perspectiva de gènere.

La igualtat efectiva entre homes i dones constitueix un repte, i també una oportunitat, per molts àmbits de l'economia, la política i la societat. L'Àrea Metropolitana de Barcelona no és cap excepció i ha d'assumir la seva parcel·la de responsabilitat per avançar cap a una societat més igualitària.

L'Agència de Transparència ha assumit la promoció de la igualtat de gènere a l'AMB com un dels eixos d'actuació prioritaris en el marc de la innovació en el bon govern i ha impulsat el Programa Demèter , com a instrument per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de transparència i en els projectes d'innovació en el bon govern per contribuir a assolir l'equilibri i la corresponsabilitat entre dones i homes.

Objectius:

1. Incorporar la dimensió de gènere en totes les dades, fomentant la transparència en la visualització i l'accés a les dades, reforçant els principis de legalitat, equitat i promoció de la igualtat.

2. Fomentar el diagnòstic dels factors que estan sent un obstacle en la igualtat en l'accés de les dones als càrrecs directius, aplicant la metodologia del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (Guia pràctica de diagnosi d'igualtat de dones i homes a empreses i organitzacions)

3. Publicar i difondre els resultats del diagnòstic sobre la igualtat entre dones i homes.

4. Elaborar instruments i impulsar la formació per la promoció continuada de la igualtat d'oportunitats.

5. Establir mesures efectives de protecció davant l'assetjament sexual i per raó de sexe.

6. Impulsar condicions especials d'execució en la contractació pública relatives a la promoció de la igualtat efectiva i de preferència en l'adjudicació de contractes en determinades circumstàncies per a les empreses licitadores que disposin de mesures en aquest sentit.

7. Avaluar l'impacte en la igualtat de gènere en l'àmbit metropolità.

Per això, al llarg d'aquest any s'està treballant a incorporar la dimensió de gènere en totes les dades, fomentant la transparència en la visualització i l'accés a les dades, reforçant els principis de legalitat, equitat i promoció de la igualtat i elaborant instruments i impulsant la formació per la formació continuada de la igualtat d'oportunitats.

Darrera actualització: 26.11.2019 | 17:07