Resultat de la primera prova per cobrir en règim laboral temporal una plaça de tècnic/a d'auxiliar de biblioteca amb constitució de borsa de treball a Sant Climent de Llobregat

Dimarts, 16 de març de 2021 a les 11:00

L'Ajuntament de Sant Climent fa pública la llista amb la valoració de la primera prova realitzada el 9 de març a les 10:00h, més la valoració de mèrits.

En consequència publica la suma aritmètica de les dues proves, per designació del tribunal qualificador i estableix el calendari de la següent prova selectiva del concurs, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la provisió d’una plaça de Tècnic/a auxiliar de biblioteca, amb borsa de treball, podeu fer consulta en el següent enllaç.

La segona prova del procés d'oposició seria la prova de llengua catalana, però donat que tots els aspirants han acreditat el nivell de suficiència C1,  tindrà lloc seguidament l'entrevista personal el 25 de març segons el quadre que es publica al taulell d'anuncis, al Casal de Cultura Municipal - C/Pau Casals, 1 de Sant Climent de Llobregat.

Darrera actualització: 16.03.2021 | 12:09