Recordatori: tributs no domiciliats-ajornament tributs

Dimarts, 19 de maig de 2020 a les 14:00

US RECORDEM que a partir d'aquest any 2020 l'Organisme de Gestió Tributària obliga a qui vulgui fraccionar els impostos han d'estar domiciliats.

En el Ple de 19 de desembre de 2019 amb anunci comunicat per la web municipal el 24 de desembre, es va aprovar una modificació del Calendari Fiscal que introduïa la disposició de l’Organisme de Gestió Tributària que no permet fraccionar els rebuts que no estiguin domiciliats. També podeu trobar informació d'aquesta modificació a l'Àncora de desembre de 2019, a la pàgina 10.

Per tant, els rebuts que no estiguin domiciliats no poden gaudir del fraccionament i el pagament es satisfà en una sola quota dins del termini voluntari.

Així mateix, aquesta distinció entre rebuts domiciliats i no domiciliats es va recordar en l’anunci de la web municipal del passat 30 d’abril de 2020 amb motiu de l’ajornament i nous terminis de pagament dels impostos municipals dins del Pla de Contingència Social i Econòmic del municipi, endegat per l’Ajuntament per tal de fer front a l'impacte econòmic i social generat per la crisi sanitària del coronavirus

Així, els NOUS terminis de cobrament de l'impost de vehicles de tracció mecànica, l'impost de béns immobles i les taxes de residus domèstics i comercials es van ampliar com s’indica a continuació:

Concepte 
Inici Voluntària
(Nova Data) 
Fi Voluntària
(Nova Data) 
Domiciliació
(Nova Data) 
Impost Vehicles de Tracció Mecànica   
 
   02/06/2020  02/06/2020
Impost béns immobles urbans
(no domiciliats – únic pagament)

 
 06/05/2020  01/09/2020  01/09/2020
Impost béns immobles –1a fracció
 
 22/06/2020  01/07/2020  01/07/2020
Impost béns immobles – 2a fracció 
 
 21/08/2020  01/09/2020  01/09/2020
Impost béns immobles – 3a fracció
 
 23/11/2020  01/12/2020  01/12/2020
Taxa residus domèstics
(no domiciliats – únic pagament)

 
 06/05/2020  01/09/2020  01/09/2020
Taxa residus domèstics – 1a fracció
 
   01/09/2020  01/09/2020
Taxa residus domèstics – 2a fracció
 
   01/12/2020  01/12/2020
Taxa gestió residus comercials
 
 01/09/2020  02/11/2020  02/11/2020
Taxa entrada vehicles - guals
 
 06/05/2020  01/09/2020  01/09/2020

 

L'atenció al contribuent es manté a través dels següents canals:

  • Telemàtica, a www.orgt.diba.cat. També es podran presentar escrits a través del registre telemàtic.
  • Correu electrònic, a l'adreça orgt.atenciociutadana@diba.cat, a través de la qual es rebran i contestaran consultes.
  • Per telèfon, trucant al número 932 029 802.

 

IMPORTANT

Per tal que els nostres vilatans i vilatanes restin informats de totes les noticies oficials, des de l’Ajuntament es recomana que us subscriviu gratuïtament al Nou Butlletí Digital des de l’adreça http://www.santclimentdellobregat.cat/actualitat/butlleti-digital/

Us deixem enllaços per a més informació del Calendari Fiscal 2020 i de l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària de Begues.

Darrera actualització: 19.05.2020 | 14:44