Procés selectiu concurs oposició d'una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca en règim laboral temporal amb constitució de borsa de treball

Dijous, 5 de novembre de 2020 a les 12:00

Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça d'Auxiliar Tècnic/a de Biblioteca, classificació C1, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Climent i per a la formació d'una borsa de treball.

L'edicte sortirà publicat al BOPB i al DOGC el dia 12/11/2020 i els interessats podran presentar les seves sol·licituds durant el termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per tant, la data de presentació de les instàncies serà des del dia 13 de novembre al 14 de desembre (a les 23.59 h), ambdós inclosos.

Podeu consultar les bases i l'edicte com a document annex, així com al Tauler.

Darrera actualització: 05.11.2020 | 13:27