Ple Ordinari, dijous 29 de setembre de 2022

Dimarts, 27 de setembre de 2022 a les 09:00

PLE MUNICIPAL   PL/2022/8

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple Ordinari, que s’ha de celebrar dijous, 29 de setembre a les 19:00 hores, a la sala de plens de l'edifici consistorial.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament. 

 

B A N

ISIDRE SIERRA FUSTÉ ALCALDE-PRESIDENT

DE L’EXCM.AJUNTAMENT

FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIJOUS DIA 29 DE SETEMBRE, A LES 19:00 HORES, ES  CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI A LA SALA DE PLENS DE L’EDIFICI CONSISTORIAL
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
PART RESOLUTIVA

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 7/2022 de data 28 de juliol de 2022.
2. Expedient 1339/2022 Proposta d'acord per a l’aprovació de l'expedient de contractació, de la fase 1 de les obres d’ampliació i millora de les instal·lacions d’eficiència energètica del poliesportiu municipal.

ACTIVITAT DE CONTROL

3. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia des del núm. 326/2022 de data 13 de juliol de 2022 al núm. 395/2022 de data 12 de setembre de 2022.
4. Donar compte de la tramesa telemàtica del 2on trimestre de 2022 de l'execució del pressupost i període mig pagament a proveïdors (PMP).

PRECS I PREGUNTES

5. Precs i preguntes.
6. Informació d'Alcaldia. 

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament
EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 26 de setembre de 2022

 

Darrera actualització: 09.11.2022 | 13:49