Ple Ordinari, dijous 28 de juliol de 2022

Dimarts, 26 de juliol de 2022 a les 00:00

PLE MUNICIPAL   PL/2022/7

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió del Ple Ordinari, que s’ha de celebrar dijous, 28 de juliol a les 19:00 hores, a la sala de plens de l'edifici consistorial.

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament. 

 

B A N

ISIDRE SIERRA FUSTÉ ALCALDE-PRESIDENT

DE L’EXCM.AJUNTAMENT

FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIJOUS DIA 28 DE JULIOL, A LES 19:00 HORES, ES  CELEBRARÀ LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI A LA SALA DE PLENS DE L’EDIFICI CONSISTORIAL

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior núm. 6/2022 de data 5 de juliol de 2022
  2. Expedient 631/2022. Tancament i Liquidació del Pressupost. Aprovació definitiva Compte General exercici 2021
  3. Expedient 886/2022. Actuacions Preparatòries de Contractes. Aprovació conveni finançament Obres Reforma Casal Cultura
  4. Expedient 418/2022. Padró Municipal d'Habitants (Revisió Anual) - Proposta d'acord per aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants de Sant Climent de Llobregat a data 1 de gener de 2022
  5. Expedient 953/2022. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació)-Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació puntual de l'Ordenança Civisme i Convivència Ciutadana municipal
  6. Expedient 1015/2022. Procediment Genèric - Moció presentada pels grups municipals de JxCAT-JUNTS, SOM-ERC-AM I GxSC-CP de Sant Climent de Llobregat en defensa dels Jutjats de Pau
  7. Expedient 985/2022. Procediment Genèric - Moció presentada pels grups municipals de JxCAT-JUNTS I SOM-ERC-AM de Sant Climent de Llobregat per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'Amnistia i el Dret a l'Autodeterminació.

ACTIVITAT DE CONTROL

  1. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia des del núm. 232/2022 de data 16 de maig de 2022 al núm. 325/2022 de data 12 de juliol de 2022
  2. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 322/2022 de data 11 de juliol de 2022 relatiu a la delegació de competències de l'Alcalde a la Junta de Govern Local

PRECS I PREGUNTES

  1.  Informació d’Alcaldia

Aquest Ple es transmetrà en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament
EL QUE ES PUBLICA PER A GENERAL CONEIXEMENT I EFECTES.

Sant Climent de Llobregat, 25 de juliol de 2022

 

Darrera actualització: 26.07.2022 | 13:32