Ple Ordinari, dijous 28 de gener per via telemàtica

Dimarts, 26 de gener de 2021 a les 09:00

PLE MUNICIPAL   PL/2021/4

Per Decret de l’Alcaldia, ha quedat convocada la Sessió Ordinària del Ple Municipal, que s’ha de celebrar el dijous, dia 28 de gener, a les 19:00 hores, amb celebració telemàtica «A través de la plataforma Zoom».

Un cop finalitzat el ple es penjarà la sessió al Youtube de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

Ordre del dia:

1.Donar validesa per part de secretaria al Ple de la Corporació en format telemàtic. El Ple es realitza per mitjà del sistema Zoom.
2.Aprovació, si s'escau, de les actes de la sessió anterior núm. 10 del Ple de data 22 de desembre de 2020 i la núm. 1 del Ple de data 20 de gener de 2021.
3.Expedient 1945/2020. Planejament General (Modificació). Suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i l'atorgament de llicències i altres autoritzacions al Carrer Padró de Sant Climent de Llobregat.
4.Expedient 72/2021. Proposta d'acord per l'increment salarial de les retribucions del personal funcionari i laboral de l'ajuntament per a l'any 2021.
5.Donar Compte dels Decrets d'Alcaldia dels núms. 434/2020 a 529/2020 i dels núm. 1/2021 a 15/2021.
6.Informació d'Alcaldia.

Darrera actualització: 26.01.2021 | 12:21